Indie: Niedziela Miłosierdzia Bożego w znaku solidarności z Kościołem Sri Lanki

New Delhi (Fides) – „Aby okazać naszą bliskość i solidarność z narodem Sri Lanki, który doświadczył krwawej przemocy ze strony terrorystów Niedzielę Miłosierdzia Bożego obchodziliśmy w Kościele w Indiach w znaku modlitwy i pamięci o chrześcijanach lankijskich, zabitych w zamachach, o rannych i rodzinach opłakujących śmierć bliskich”, mówi bp Filipe Neri Ferrao, przewodniczący Konferencji Episkopatu Indii (CCBI) i arcybiskup Goa i Daman.

W specjalnym liście skierowanym do wiernych bp. Ferrao wyraził bliskość z cierpiącymi Lankijczykami, zapewniając iż Kościół w Indiach będzie towarzyszył modlitwą wszystkim, pogrążonym w smutku i rozpaczy, powierzając Bożemu Miłosierdzi ich osobisty i wspólnotowy dramat.

Chrześcijanie w Indiach modlili się także o uzdrowienie, pociechę, miłosierdzie i dar pokoju dla całego narodu Sri lanki, organizując czuwania i procesie z zapalonymi świecami.
„My, chrześcijanie, nie szukamy odwetu. Ale w najtrudniejszych chwilach prosimy Jezusa, Pana Miłosierdzia, aby zanurzył nas wszystkich w swojej zbawczej krwi. Aby okazał nam miłosierdzie lecząc nas z żądzy zemsty, nienawiści, aby napełnił nas swoim pokojem, miłością i przebaczeniem. O to prosimy dla dotkniętych tragedia Lankijczyków”, powiedział bp. Ferrao.

(Fides, 27/4/2019) (U.S.)