Indie: Wyznawcy Chrystusa na celowniku

Bhopal (Fides) – Uczestnicy międzyreligijnego seminarium w Bhopal (Madya Pradesh) zaapelowali do rządu Indii oraz polityków o działania mające na celu położenie kresu celowej przemocy wobec chrześcijan.

Podczas spotkania poświęconego tematowi pokoju i harmonijnego współistnienia różnych religii przytoczono statystyki, świadczące o znacznym ograniczeniu swobody wyznawania wiary chrześcijańskiej w Indiach, w ostatnich latach.

Z raportu, opublikowanego przez “Evangelical Fellowship of India” (Efi) wynika, iż rok 2017 był jednym z najtrudniejszych dla chrześcijan. Zarejestrowano w nim 351 przypadków przemocy wobec wyznawców Chrystusa. Należy podkreślić, iż te dane nie odzwierciedlają faktycznego stanu, bowiem indyjska policja nie chce rejestrować wszystkich przypadków agresji wobec chrześcijan i innych mniejszości religijnych.

Uczestnicy seminarium zwrócili również uwagę na pasywność władz centralnych i prowincjalnych w ściganiu i karaniu sprawców przestępstw dokonywanych na chrześcijanach. Czując bezkarność fundamentaliści hinduscy dopuszczają się ataków nie tylko na pojedyncze osoby ale także rodziny i wspólnoty. Rośnie liczba spektakularnych ataków na świątynie i Kościoły podczas ważnych świat chrześcijańskich.

Dlatego jak podkreślili w oświadczeniu końcowym obradujący w Bhopal Istnieje pilna konieczność działań na płaszczyźnie rządowej i władz prowincjalnych oraz instytucji sądowniczych, aby sprawcy ataków i przemocy nie czuli się bezkarni, a mniejszości religijne mogły się cieszyć swobodą wyznawania swojej wiary i jej praktykowania.

(Fides, 28.02.1018)