Izrael: Sprzeciw Kościołów

Jerozolima (Fides) – Ogłoszony przez władze Jerozolimy plan opodatkowania własności kościelnych jest sprzeczny z pielęgnowanym od stuleci duchem pozytywnych relacji pomiędzy Kościołami i władzami cywilnymi Świętego Miasta“, podkreślają przedstawiciele Kościołów mających swoje siedziby w Jerozolimie we wspólnym oświadczeniu z dnia 14 lutego.

„Władze cywilne Jerozolimy”, czytamy w tekście, „zawsze z uznaniem odnosiły się do wkładu Kościołów chrześcijańskich w życie społeczne miasta, ceniąc sobie ich pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, chorych oraz w dziedzinie edukacji i wychowania.

Jak zauważają przedstawiciele Kościołów w Świętym Mieście podatek od własności kościelnej niweczy sakralny charakter Jerozolimy kładąc się cieniem na możliwość dalszej służby Kościołów na rzecz rozwoju miasta i całego kraju.

Oświadczenie zostało podpisane przez 13 liderów Kościołów i wspólnot chrześcijańskich Jerozolimy.

(Fides, 15/2/2018) (U.S.)