Jasna Góra: Zbliża się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

“Już czujemy atmosferę misyjnej radości”

 

Szczególne przygotowanie do ogłoszonego przez Papieża Franciszka Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego przeżywali w Częstochowie i na Jasnej Górze uczestnicy dorocznego jesiennego Zebrania Papieskich Dzieł Misyjnych i innych środowisk misyjnych. Spotkanie stanowiło kolejną okazję do rozbudzenia jeszcze większej świadomości misyjnej i podejmowania z nową energią przemiany życia i duszpasterstwa.
Izabela Tyras – Jasna Góra

– Już czujemy atmosferę misyjnej radości – mówi ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych. Podkreśla, że „będzie to nie tylko czas budzenia do misji i do misyjnej odpowiedzialności, ale także cieszenia się tym, co już udało się dla misji zrobić; integracją środowiska, wymianą doświadczeń, wspaniałymi ludźmi, którzy mogą fascynować tym, jak w tej szarej codzienności służą misjom: swoim cierpieniem, modlitwą, pomysłami, darem materialnym”.

Październik Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny przeżywany będzie pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani”. Ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych przypomina, że nikt z nas nie może spać spokojnie, jeśli wiemy, że choćby jeden z naszych braci na świecie nie słyszał jeszcze o Chrystusie. – Jest nas, katolików, miliard dwieście milionów i tylu powinno być misjonarzy – dodaje: „Jesteś zbawiony, Chrystus oddał za ciebie życie, spłacamy ten dług głosząc Chrystusa tak jak potrafimy i w tych środowiskach gdzie nas postawił, w świętości życia małżeńskiego, wdowieńskiego, kapłańskiego”.

Misjonarze za Papieżem Franciszkiem przypominają, że terytoria misyjne „stary i nowy świat potrzebują ewangelizatorów, tu i teraz”. Dlatego na najbliższy czas środowiska misyjne przygotowały szereg różnych propozycji dla każdego, także dla dzieci, by radośniej i owocniej służyć misjom.

Źródło: https://www.vaticannews.va