Rzym: Pogrzeb Ks. Jean Bertrand Etoundi SAC

W czwartek, 17 maja 2018r., wspólnota pallotyńska w Rzymie modliła się podczas Mszy św. pogrzebowej Ks. Jeana Bertranda Etoundi, Radcy Generalnego i Sekretarza Generalnego ds. Misji, zmarłego 27 kwietnia 2018 r. W kościele SS. Salvatore in Onda byli obecni współbracia, siostry pallotynki, przyjaciele i znajomi Ks. Jeana Bertranda. Obecny był również Pan Antoine Zanga, Ambasador Kamerunu przy Stolicy Apostolskiej, a także niektórzy przedstawiciele społeczności kameruńskiej w Rzymie.

Mszy przewodniczył Ks. Jacob Nampudakam, Przełożony Generalny, który w homilii wspomniał, że jego utrata jest źródłem bólu dla wszystkich i przypomina, że śmierć jest bliska życiu i ta świadomość powinna nas prowadzić dokonując właściwych wyborów, oświeconych Ewangelią.

Podczas ostatniej Mszy św., którą celebrował Ks. Jean Bertrand 26 kwietnia 2018 r., w 15. rocznicę święceń kapłańskich, prosił o modlitwę za niego, aby zawsze mógł być kapłanem według serca Jezusa, a nie według ludzkich kryteriów. Ta prośba o modlitwę ujawnia, jak przeżywał swoje życie i jakie były jego priorytety. Dziękujemy mu za to, co nam przekazał, za dar swojego życia w Stowarzyszeniu; za jego entuzjazm misyjny i sposób bycia pallotynem. Ufając w Boże miłosierdzie, prosimy Maryję Królową Apostołów, aby powitała naszego drogiego brata w niebie.

O godz. 15:00 wspólnota kameruńska w Rzymie pożegnała naszego współbrata w parafii Św. Wincentego Pallottiego, Pietralata, w Rzymie. Pogrzeb w Kamerunie odbędzie się 23 maja 2018 r.

Krótka biografia:

Ks. Jean Bertrand Etoundi SAC urodził się 6 czerwca 1973 r. w Yaoundé w Kamerunie, członek Regii Najświętszej Trójcy. Wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w 1994 roku. Pierwszą konsekrację złożył 27 września 1997 r. a święcenia kapłańskie otrzymał 26 kwietnia 2003 r. Po święceniach kapłańskich, w latach 2003-2007 był misjonarzem w Doumé (wschodni Kamerun), gdzie był nauczycielem i ekonomem w Kolegium De La Salle oraz proboszczem w parafii “Św. Wincentego Pallottiego”. Następnie był przez rok formatorem naszych studentów z filozofii i ekonomem wspólnoty “Maison Vieter” w Yaoundé.

W 2008 roku został wysłany do Rzymu, aby specjalizować się w misjologii na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum. Skończył studia w czerwcu 2013 roku, otrzymując tytuł doktora z misjologii, po obronie pracy: “Ewangelizacja i nawrócenie Beti w Kamerunie na początku XX wieku. Rola misjonarzy pallotynów i implikacje misjologiczne na dzisiaj”. Podczas specjalizacji Jean Bertrand został wybrany w 2010 roku, na dwa lata, odpowiedzialnym za stowarzyszenie osób zakonnych z Kamerunu w Rzymie. W 2012r. we współpracy z włoską Prowincją został mianowany wikariuszem parafii “Św. Wincentego Pallottiego”, Pietralata, w Rzymie. Widząc w nim osobę przygotowaną i odpowiednią do prowadzenia Sekretariatu Generalnego ds. Misji naszego Stowarzyszenia, Rada Generalna wyznaczyła go do tego zadania 22 stycznia 2014 r.

3 października 2016 r. Ks. Jean Bertrand Etoundi został wybrany Radcą Generalnym Stowarzyszenia i ponownie zatwierdzonym na Sekretarza Generalnego ds. Misji 22 stycznia 2017 r. Odpowiedzialność, którą sprawował do śmierci, 27 kwietnia 2018r., dzień po 15. rocznicy święceń kapłańskich.

Omelia D. Jacob Nampudakam