Jubileusz 75-lecia Urodzin Abpa Henryka Hosera SAC

Dzisiaj dziękujemy Bogu za 75 lat życia Jego Ekscelencji. Składamy dar modlitwy dziękczynnej za to, że potrafił Ksiądz Arcybiskup przynieść stokrotny plon zasianego ziarna życia i posługi Kościołowi. Liczne talenty i charyzmaty, którymi Bóg obdarza jego Ekscelencję, służą wiernym diecezji Warszawsko-Praskiej, Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego i wszystkim, do których jest Ksiądz Arcybiskup posłany.

W imieniu Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego i Pomostu życzymy, aby Bóg nadal hojnie obdarzał Jego Ekscelencję darami natury i łaski dla dobra nas wszystkich. Składamy wyrazy wdzięczności za modlitwę i różnorodne wspieranie dzieła misyjnego pallotynów.