Kard. Schönborn zapowiada I Światowy Kongres Miłosierdzia

W trzecią rocznicę śmierci Jana Pawła II, 2 kwietnia, rozpocznie się w Rzymie I Światowy Kongres Miłosierdzia. Inicjatywę przedstawił w Watykanie arcybiskup Wiednia, kard. Christoph Schönborn.
Podkreślając tę nieprzypadkową zbieżność dat, austriacki purpurat przypomniał, że “ten wielki niezapomniany papież od młodości zafascynowany był tajemnicą Bożego miłosierdzia”. Podczas inauguracji sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach powiedział: “Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia“.

Kardynał przypomniał, że w z Łagiewnikami związana jest działalność siostry Faustyny Kowalskiej i że jej wizja Miłosierdzia Bożego znalazła się w jednej z pierwszych encyklik Jana Pawła II, Dives in misericordia.

Siostra Faustyna, „Apostołka Miłosierdzia”, zmarła, kiedy świat zalewała fala nienawiści. „Jej proste orędzie skierowane jest przeciwko nienawiści. Również rzymski Kongres powinien jasno ukazać, że miłosierdzie jest centralnym punktem chrześcijańskiego orędzia. Orędzie to krzewi pokój na świecie, między narodami i religiami. Pomaga odkrywać prawdziwe oblicze Boga, ale także prawdziwe oblicze człowieka oraz prawdziwe oblicze Kościoła” – wyjaśnił arcybiskup Wiednia.
Wielu wierzących uważa za szczególny znak fakt, że Jan Paweł II zmarł w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego, ustanowionej przez niego w 2000 r. Zgodnie z regulaminem liturgicznym uroczystości zaczynają się w wigilię, co czyni ten znak jeszcze wyraźniejszym” – dodał hierarcha. Przypomniał życiorys siostry Faustyny i mówił o kulcie Bożego Miłosierdzia, który objął wkrótce po jej śmierci cały świat. „Zwłaszcza we Włoszech i w Ameryce Łacińskiej ufność w Boże miłosierdzie jest bardzo rozpowszechnione dzięki obrazowi przekazanemu przez siostrę Faustynę. Także u nas, w Stephansdom [katedrze wiedeńskiej] są ludzie, którzy przez cały dzień modlą się przed obrazem Jezusa Miłosiernego” – ujawnił kardynał.

W 2004 r., Jan Paweł II zaapelował do całego Kościoła, aby był «świadkiem miłosierdzia». Taki jest cel I Światowego Kongresu Miłosierdzia. Świat potrzebuje miłosierdzia. Przed modlitwą «Regina coeli» 3 kwietnia 2005 r. Jan Paweł II chciał powiedzieć: «Ta miłość przemienia serca i ofiaruje pokój. Jak konieczne jest światu zrozumienie i przyjęcie Bożego Miłosierdzia». Śmierć uniemożliwiła wielkiemu papieżowi wypowiedzenie tych słów. Przesłanie to nie utraciło jednak nic ze swej aktualności” – stwierdził arcybiskup Wiednia.

Na zakończenie zauważył, że „przesłanie Jana Pawła II i Faustyny Kowalskiej nie jest abstrakcyjną zasadą, lecz ma imię i twarz: Jezus. W tym momencie dziejowym podejmowanych jest wiele prób zafałszowania portretu Jezusa, a nowa książka papieża Benedykta XVI pomaga nam odkryć prawdziwego Jezusa z Nazaretu”. Wyraził też nadzieję, że światowe kongresy Miłosierdzia staną się “żywym elementem życia Kościoła, na wzór międzynarodowych kongresów eucharystycznych“.

Na I Światowy Kongres Miłosierdzia Bożego można zapisywać się za pośrednictwem internetu. Swoje uczestnictwo można zadeklarować na stronie internetowej http://www.worldapostoliccongressonmercy.org/, która jest dostępna w siedmiu językach.

Kongres odbędzie się w Auli Pawła VI w Watykanie, w dniach 2-6 kwietnia 2008 r. Ma on na celu m.in. pogłębianie teologicznego pojmowania Miłosierdzia Bożego, wymianę doświadczeń w sprawach ewangelizacji i miłosierdzia, inspirowanie nowych programów duszpasterskich problematyką miłosierdzia i głoszenie światu nadziei. Przewiduje się, że weźmie w nim udział ok. 9 tys. osób.

Koordynator spotkania ks. Patrice Chocholski, z francuskiej diecezji Belley-Ars wyjaśnia, że będzie miało ono charakter ekumeniczny i międzyreligijny, gdyż “miłosierdzie jest ważne w budowie nowych mostów między cywilizacjami i religiami“. Wyjaśnił również, że do uczestnictwa w tym Kongresie zaproszeni są wszyscy katolicy, a nie tylko ci, którzy mają szczególne nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. “Nikt nie powinien mieć monopolu na Boże Miłosierdzie” – podkreślił ks. Chocholski.

Pomysł przygotowania Kongresu Bożego Miłosierdzia zrodził się w lipcu 2005 r. w Łagiewnikach podczas międzynarodowych rekolekcji dla kapłanów i ludzi świeckich prowadzonych m.in. przez kard. Christopha Schönborna z Wiednia.
W lutym 2006 r. projekt ten został przedstawiony Benedyktowi XVI. Papież pobłogosławił przygotowania żywiąc dużą nadzieję, że przeprowadzenie Kongresu przyniesie dużo dobra dla całego Kościoła.

Organizatorom pięciodniowego Kongresu w Rzymie przyświecają słowa papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI: “Jak bardzo świat potrzebuje zrozumienia i przyjęcia Bożego Miłosierdzia!” oraz “Jak wielu ludzi, również w naszych czasach, poszukuje Boga, poszukuje Jezusa i jego Kościoła, poszukuje Bożego zmiłowania i czeka na «znak», który poruszy ich zmysły i serce“.

Każdy dzień spotkania przebiegać będzie pod innym hasłem. Tematem pierwszego dnia obrad ma być: “Profetyczna intuicja Jana Pawła II w kontekście święta Bożego Miłosierdzia“.

Następne dni poświęcone zostaną na takie tematy, jak:

  • miłosierdzie w misterium Kościoła,
  • wspólnota Kościoła stymulowana przez miłosierdzie,
  • miłosierdzie dla misji Kościoła.

Obok posiedzeń plenarnych odbywać się będą rozmowy “okrągłego stołu” oraz warsztaty tematyczne. Każdego dnia w różnych świątyniach Wiecznego Miasta sprawowana też będzie liturgia, odbędą się spotkania modlitewne. Planowana jest procesja ze światłami po ulicach Rzymu. Pięciodniowy Kongres zakończy udział jego uczestników w Mszy św., którą na Placu św. Piotra sprawować będzie papież Benedykt XVI.

Na 2009 r. zapowiadane są kontynentalne, a 2010 r. krajowe kongresy Miłosierdzia.

KAI/J