Image

Kardynał Schönborn: „Świat potrzebuje miłosierdzia”

Po prezentacji w minionych dniach, w najważniejszą fazę wchodzą przygotowania do pierwszego Światowego Kongresu Miłosierdzia, który ma się odbyć w Rzymie, w miesiącu kwietniu 2008 r.

Boże Miłosierdzie może zmienić świat! To rewolucja miłości zdolnej wyplenić zło i zasiać dobro.

Papież Benedykt XVI tłumaczy w modlitwie na Anioł Pański, 25 lutego minionego roku (2007): „Tylko miłosierdzie Boże wcielone w Jezusie może przywrócić światu równowagę między złem a dobrem, poczynając od małego „świata”, jakim jest serce człowieka”[zob.].

Taki jest powód pierwszego Światowego Kongresu Miłosierdzia, który odbędzie się w Rzymie, w dniach od 2 do 6 kwietnia 2008r., trzy lata po śmierci papieża Jana Pawła II, która nastąpiła w wigilię uroczystości Miłosierdzia Bożego 2005 r. Tak wiele wydarzeń w niecały tydzień: zgromadzenia plenarne, celebracje eucharystyczne, czuwania modlitewne, nocne pochody z pochodniami na ulicach Rzymu, grupy robocze i okrągłe stoły, przy których dyskutowano na bardzo wiele tematów (teologicznych, pasterskich, biblijnych), rozpowszechnienie orędzia za pośrednictwem Festiwalu Miłosierdzia.

ImageDzisiaj świat bardziej potrzebuje miłosierdzia – mówi na stronie Korazym.org kard. Christoph Schönborn, arcybiskup Wiednia . Wierzę, że we wszystkich czasach, my grzeszni ludzie, ponieważ wszyscy jesteśmy maluczcy (poveri) wobec Boga i wobec braci. W naszych czasach potrzeba miłosierdzia jest wyjątkowo silna, ponieważ spotykamy się z wieloma trudnościami w życiu codziennym, w rodzinach, we wzajemnych stosunkach, w poszukiwaniu tożsamości również na szczeblu pokoju między narodami”.

A konkretnie?

Kto może wpłynąć na pojednanie na Sri Lance czy zaprowadzić pokój na Bliskim Wschodzie? Ile rodzin doświadczyło podzielenia się i separacji! Ileż cierpienia wśród młodych ludzi, którzy muszą przeżywać takie sytuacje! Jak wielka jest potrzeba doświadczenia Bożego Miłosierdzia również poprzez takie rodzinne dramaty. Jak żyć, jeśli nie ma Miłosierdzia, które daje nam Bóg, a my go nie przyjmujemy?

Do kogo skierowane jest zaproszenie na ten Kongres? Czy będzie on trochę podobny do międzynarodowych i krajowych Kongresów Eucharystycznych?

Zaproszenie kierujemy do wszystkich grup w kraju i na kontynencie, do wszystkich ruchów. Nie ustaliliśmy liczby, to otwarty kongres; czekamy na tych, którzy przybędą i zobaczymy. To będzie kongres apostolski, to znaczy oparty na praktyce. Będzie jak kongres eucharystyczny. Pomysł polega na tym, by organizować spotkania krajowe, a następnie powrócić do spotkania wszystkich razem.

Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu w czasie swojej ostatniej podróży do Polski, właśnie w sanktuarium w Łagiewnikach. Czy Benedykt XVI powtórzy ten akt w czasie mszy w dniu 2 kwietnia br.?

Nie wiem. W każdym razie liczy się to, co uczynił Jan Paweł II i co pozostaje ważne na zawsze” – stwierdza kard. Schönborn.

Jan Paweł II był apostołem Bożego Miłosierdzia, sama jego śmierć została naznaczona Miłosierdziem. Teraz papież Benedykt jest apostołem Miłości. Jaki związek teologiczny tutaj występuje?

W tej tematyce mamy kontynuację, ponieważ w tej tematyce występuje jedność. Nie ma miłości bez miłosierdzia i nie ma miłosierdzia bez miłości. Miłość jest sercem miłosierdzia. Skąd pochodzi i wypływa miłosierdzie, jeśli nie z serca, które żyje miłością? Miłosierdzie jest w sercu Ewangelii. A jeśli Ewangelia jest na dzisiaj, miłosierdzie jest na dzisiaj.

[FIDES]

Tłum. Marta Kupiec

 


„Kontemplując oczami wiary Ukrzyżowanego, możemy zrozumieć do głębi, co to jest grzech, jak wielką jest tragedią i, jednocześnie, jak niezmierna jest moc przebaczenia i miłosierdzia Pana. W tych dniach Wielkiego Postu niech nasze serca bez ustanku rozpamiętują tę tajemnicę wielkiego człowieczeństwa i głębokiej duchowości. Patrząc na Chrystusa, pamiętajmy, że On też patrzy na nas. Ten, którego przebiliśmy naszymi winami, niestrudzenie zalewa świat niewyczerpanym strumieniem miłosiernej miłości. Oby ludzkość zrozumiała, że tylko z tego źródła można czerpać duchową energię niezbędną do zbudowania pokoju i szczęścia, których każdy człowiek nieustannie poszukuje.” (Benedykt XVI, Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański», 25 II 2007)