Kazachstan: Kościół katolicki w służbie ubogim

„Kontakt z ubogimi stanowi nasz chleb powszedni. Bez ubogich nie byłoby naszych wspólnot” – mówią pracujący w Kazachstanie misjonarze. Kościół katolicki w Kazachstanie podzielony jest na cztery regiony apostolskie. Oprócz pracy misyjnej i duszpasterskiego zaangażowania prowadzi ośrodki charytatywne i związane ze służbą zdrowia. Pod patronatem Kościoła działają tam 21 instytucje opieki zdrowotnej, dostępne dla każdego bez względu na pochodzenie etniczne i religijne.

„Wśród członków naszych wspólnot większość stanowią osoby, o których papież Franciszek mówi ubodzy”, podkreśla franciszkanin pracujący w Almaty. Ale to właśnie ubóstwo i niedostatek są pierwszym krokiem w kierunku Kościoła katolickiego. „Jeśli ktoś, niezależnie od religii, także niewierzący, jest w potrzebie, wie że może zapukać do Kościoła katolickiego. Jesteśmy przygotowani do natychmiastowej pomocy. Pomagamy rozwiązywać problemy i zaspakajać codzienne potrzeby, nie pytając się o wyznanie. Tu rozpoczyna się droga wzajemnego poznawania i, z Bożą pomocą, także nawrócenia”, dodaje zakonnik.

Kościół katolicki w Kazachstanie angażuje się także na rzecz ochrony godności i praw człowieka oraz w społeczny i ludzki rozwój najbardziej zagrożonych wykluczeniem. Mimo, iż kraj posiada wiele bogactw naturalnych i przy ich właściwym wykorzystaniu każdy obywatel miałby zapewniony stosowny poziom życia, korupcja i niesprawiedliwy podział dóbr zwiększają liczbę żyjących na marginesie społeczeństwa.

Największym wzywaniem dla państwa, odnośnie warunków życia Kazachów, jest zniwelowanie nierówności pomiędzy regionami, nie tylko w sferze zasobów, ale także infrastruktury, służby zdrowia, edukacji i ochrony praw człowieka.

Fides 21/11/2017