Kenia: “Chrystus punktem wyjścia do pojednania” – Akcja Postna 2018

Kisumu (Fides) – „Pojednanie warunkiem pokojowego współistnienia i sprawiedliwości społecznej” to motto tegorocznej Akcji Postnej Kościoła w Kenii. „Pojednać oznacza scalić to, to zostało podzielone, przywrócić przyjazne relacje i harmonijne współistnienie wszystkich komponentów społecznych”, powiedział prezydent komisji „Justitia et Pax“ przy Episkopacie Kenii, abp. Kivuva. Dostojnik zaprosił Kenijczyków do aktywnego włączenia się w pojednanie narodowe poprzez budowanie porozumienia i zgody, przezwyciężanie podziałów i różnic etnicznych oraz przywrócenie każdej ludzkiej osobie jej należnej godności.

„Jako Kenijczycy pochodzący z różnych środowisk, wspólnot i kultur musimy mieć świadomość, iż różnice stanowią rzecz naturalną uwarunkowaną różnymi czynnikami. Jeśli jednak będziemy się na nich skupiać nie mamy szans na bycie jednością“, mówił purpurat. Podkreślił  dalej, iż dla chrześcijan i ludzi wierzących punktem wyjścia do pojednania jest Chrystus, który zanosił do Ojca modlitwę, „aby byli jedno”.

Akcji Postnej Kościoła kenijskiego towarzyszyć będzie rozważanie następujących tematów: sprawiedliwe i uczciwe rządy, narodowe pojednanie, młodzież przyszłością Kościoła i społeczeństwa, bezpieczna wspólnota, ochrona dzieci.

W inicjatywę włączyli się biskupi, kapłani, osoby zakonne i świeckie. Kolejnym tygodniom Wielkiego Postu towarzyszyć będzie modlitwa, pokuta i konkretne dzieła pomocy bliźniemu.

(Fides 15/2/2018) (U.S)