Kolumbia: Spotkanie z Polonią

W Bogocie odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne z naszymi rodakami mieszkającymi w Kolumbii. Duszpasterstwo polonijne prowadzą tam księża pallotyni.