Kolumbia: Zgromadzenia Plenarnego Episkopatu

Bogotá (Fides) – Wspólnoty jako oazy miłosierdzia, miejsca nawrócenia, przestrzenie słuchania i bliskości – taki obraz parafii wyłonił się z obrad pierwszego w tym roku Zgromadzenia Plenarnego Biskupów Kolumbii (CEC), odbywającego się w Bogocie w dniach od 5 do 9 lutego.

Tematem spotkania były „Wspólnoty parafialne w sercu nowej ewangelizacji”.

Przewodniczący CEC, abp. Oscar Urbina Ortega z Villavicencio, w przemówieniu inauguracyjnym zaznaczył, iż przed biskupami Kolumbii stoi trudne zadanie rozwinięcia nowych strategii duszpasterskich w duchu nowej ewangelizacji i współczesnych wyzwań społecznych, ekonomicznych i ideologicznych.

Zadaniem nowych inicjatyw będzie wspieranie wiary, budzenie i podtrzymywanie nadziei oraz motywowanie do aktywnego przezwyciężania problemów w duchu wartości ewangelizacyjnych.

Kolumbijski hierarcha zauważył konieczność odnowy parafii, a przez to odnowy całego Kościoła, aby otwierał on przed wiernymi nowe horyzonty, służył słowem pocieszenia i światłem Ewangelii.

Prezydent Komisji ds. Komunikacji przy Episkopacie Kolumbii i zarazem biskup pomocniczy Cali, Juan Carlos Cárdenas Toro, wyjaśnił, iż treść obrad jest mocno zakorzeniona w rzeczywistości kolumbijskich parafii, które są centrum Kościoła i w których działa on poprzez swoich pasterzy i wiernych. Zaznaczył pilną konieczność wypracowania nowych dróg dotarcia do wierzących i niewierzących, rozbudzenia w nich entuzjazmu wiary, ducha wspólnoty i potrzeby wzajemnego współdziałania w rozwoju wiary.

Bp. Misael Vacca Ramirez z Duitama-Sogamoso podkreślił, iż temat pierwszego w tym roku zgromadzenia oddaje powagę sytuacji, jaka panuje w kolumbijskich parafiach. Wskazał na konieczność troski o rodziny, które są podstawowym elementem tych wspólnot i które muszą stawiać opór wielu zagrożeniom, aby zachować wiarę i móc wychować młode pokolenie w duchu katolickim. Dlatego, jak zauważył purpurat, nowa ewangelizacja winna mieć swój początek w rodzinie.

(Fides 06/02/2018)