Konstancin Jeziorna: Jubileusz 50-lecia Ośrodka Jeevodaya z dr Heleną Pyz w Centrum Animacji Misyjnej

„Był z trędowatymi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu” – tak ks. Adama Wiśniewskiego, pallotyna i pierwszego polskiego opiekuna trędowatych w Indiach wspominała dr Helena Pyz, kontynuatorka jego dzieła w ośrodku Jeevodaya. W Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie odbyło się spotkanie z okazji 50-lecia Ośrodka Jeevodaya.

Ks. Wiśniewski nie działał standardowo, nie stworzył ośrodka zdrowia, do którego przychodziły się leczyć osoby chore na trąd. Stworzył dla trędowatych dom i mówił: chodźcie mieszkać ze mną, ja was chcę – mówiła dr Pyz. To był przełom w podejściu do ludzi zarażonych tą chorobą w Indiach. W tamtejszej kulturze, osoby cierpiące na trąd są wykluczane ze swoich społeczności i wyrzucane na margines życia. Nikt im nie pomaga.

Misjonarka zwróciła uwagę, że hinduistyczne prawo karmy mówi: jeśli chorujesz, to znaczy, że sobie na to zasłużyłeś. Dlatego okazywanie tym ludziom akceptacji jest niezwykle ważne. Właśnie tak działał ks. Adam Wiśniewski.

W 1969 r. w szczerym polu, w trzech namiotach stworzył ośrodek, do którego przyjmował trędowatych. Dzieło to nazwał „jeevodaya” czyli świt życia, bo każdy cierpiący dzięki ks. Adamowi Wiśniewskiemu otrzymywał szansę na nowe, godne życie – podkreślają osoby związane z Sekretariatem Misyjnym Jeevodaya.

Ks. Adam Wiśniewski był nie tylko misjonarzem, ale też lekarzem, wyspecjalizowanym w leczeniu trądu. Studiował medycynę tropikalną w Paryżu i Lyonie, a po przybyciu do Indii w 1962 r. jeździł po cały kraju i uczył się, jak leczyć trąd w rzeczywistości Indii. Dzięki niemu pomoc otrzymały tysiące osób dotkniętych tą chorobą.

Ks.. Adam Wiśniewski urodził się 13 kwietnia 1913 r. w Dębinach. Studiował w pallotyńskim seminarium w Ołtarzewie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1939 r. W czasie II wojny światowej działał w konspiracji, pełnił obowiązki kapelana batalionu AK im. Stefana Czarneckiego, pod pseudonimem „Łukasz”. Jednocześnie na tajnych kompletach studiował medycynę, którą po zakończeniu wojny kontynuował w Krakowie i w 1951 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych.

Zmarł 13 lipca 1987 r. w ośrodku Jeevodaya w Indiach. Obecnie ośrodek jest prowadzony przez Sekretariat Misyjny Jeevodaya i wspierany przez Fundację Heleny Pyz „Świt Życia”. Stanowi duże centrum medyczno – edukacyjne, w którym znajdują kompleksową pomoc osoby zarażone trądem i ich dzieci.

Spotkanie poświęcone ks. Adamowi Wiśniewskiemu odbyło się w ramach pallotyńskiego Zjazdu Rodzin Misjonarzy w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym, w celu upamiętnienia dzieła zasłużonego dla Indii pallotyna, pierwszego polskiego misjonarza trędowatych.

Żródło: ekai.pl