Konstancin – Jeziorna: Spotkanie kapłańskie

„Dar wdzięczności za zaangażowanie na rzecz misji

oraz współpracę z pallotyńskimi misjonarzami w dziele ewangelizacji”

Te słowa były mottem i inspiracją do spotkania, które odbyło się 28 i 29 września 2020 r. w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziorna. Spotkanie to wpisuje się w przeżywanie wielkiego wydarzenia, którym jest zbliżający się jubileusz 50-lecia powstania Sekretariatu i rozpoczęcia dzieła misyjnego przez prowincję polską. Uczestnikami tego spotkania byli księża posługujący w Sekretariacie oraz kapłani diecezjalni i zakonni, którzy współpracują z Sekretariatem na polu misyjnym. Przybyłych gości przywitał ks. Sekretarz Grzegorz Młodawski SAC, wyrażając radość z przybycia i nadzieję na owocne spotkanie.

Pierwszym punktem było wystąpienie ks. Stanisława Tylusa SAC. W swoim referacie przedstawił on genezę Sekretariatu ds. Misji w aspekcie historycznym.

Następnie ks. Sekretarz przedstawił panoramę misyjnej posługi Sekretariatu, począwszy od powstania a skończywszy na obecnej rzeczywistości.

Msza święta koncelebrowana, pod przewodnictwem ks. Prowincjała Zenona Hanasa SAC to wyraz wdzięczności Bogu za to wielkie dzieło misyjne. Kazanie okolicznościowe wygłosił wieloletni prowincjał ks. Czesław Parzyszek SAC. Ukazując postać naszego Założyciela, podkreślił wezwanie, które nieustannie powtarzał św. Wincenty: „Wszystko dla nieskończonej chwały Bożej…”. Jak również podkreślał nasz Założyciel, chwała Boża i owocność głoszonej Ewangelii, potęgowana jest darem współpracy. To spotkanie jest potwierdzeniem życzliwości i otwartości przybyłych kapłanów na słowa Pallottiego.

Na zakończenie Eucharystii zacni goście otrzymali podarunek – ikonę św. Wincentego Pallottiego.

Wieczór – to radosna rekreacja i dzielenie się świadectwami ukazującymi jedność kapłańską, jaka została zaciśnięta w wyniku inspiracji służenia misją.

Wtorkowy poranek powitał uczestników modlitwą poranną Kościoła – jutrznią.

Po modlitwie i porannym posiłku uczestnicy udali się do Ząbek – siedziby Sekretariatu Misyjnego.

Gości przywitał rektor wspólnoty ks. Aleksander Orzech SAC.

„Bardzo tutaj pięknie i czuć atmosferę obecności Boga. To, co ujrzałem, przerosło moje oczekiwania. Wyobrażałem sobie mały budynek i jakąś kapliczkę, a tutaj jest naprawdę wielkie dzieło Boże”. Te słowa, wypowiedziane przez jednego kapłana, podsumowują ten krótki pobyt w Ząbkach.

Powrót do Konstancina i Msza święta pod przewodnictwem ks. bpa Antoniego Pacyfika Dydycza. Pierwsza część kazania była wspomnieniem śp. ks. Stanisława Kuracińskiego SAC. To wspomnienie rozpoczęte zostało zacytowaniem słów Jana Pawła II: „Ostatecznym celem misji jest danie uczestnictwa w komunii, jaka istnieje między Ojcem i Synem… Jest to bardzo znamienny tekst misyjny, który pozwala zrozumieć, że – na podobieństwo Kościoła, który jest jednością w miłości – o wartości misjonarza przede wszystkim decyduje to, kim on jest, a potem dopiero to, co on mówi lub czyni”.

Więzi przyjaźni, jakie połączyły ks. Stanisława i ks. biskupa, zaowocowały wieloma dziełami na rzecz misji, prowadzonych przez księży pallotynów. Były również fundamentem wielu dzieł, ukierunkowanych na głoszenie Królestwa Bożego w Polsce i umacnianie polskiego Kościoła.

Na zakończenie Eucharystii ks. biskup podziękował za zaproszenie, życzył obfitości darów Boga i udzielił apostolskiego błogosławieństwa.

Serdeczna i radosna atmosfera, która przenikała to misyjne spotkanie, była potwierdzeniem jedności kapłańskiej. Ta jedność pomiędzy Sekretariatem a księżmi diecezjalnymi i zakonnymi, niesie ze sobą zatroskanie o misje i świadomość misyjności Kościoła wśród wiernych.

Kończąc te dwa dni kapłańskiej jedności, ks. Grzegorz Młodawski jeszcze raz podziękował wszystkim za przybycie i zaangażowanie na rzecz pallotyńskich misji. Wyraził także nadzieję że zaowocuje ono jeszcze ściślejszą współpracą na polu misyjnym.

KAPŁAŃSKIE ŚWIADECTWA


„Moja więź z pallotynami realizuje się poprzez rekolekcje. W parafiach, w których pracowałem rekolekcje prowadzili ks. Emilian Sigel SAC i ks. Roman Rusinek SAC. Zapalali nas misyjnością Kościoła.  Mówili o misjach pallotyńskich, mówili o misjonarzach na świecie i to było takie piękne świadectwo, jak żyje Kościół. Kościół żyje wtedy, kiedy jest misyjny. Zapalali nas tym życiem Kościoła, które toczy się u pallotynów… Moja obecność tutaj – na tym spotkaniu, jest potwierdzeniem, że jestem z pallotynami”.

ks. Tadeusz Reszka


„Mój kontakt z księżmi pallotynami rozpoczął się sprzed wielu laty, kiedy posługiwałem w Radomiu. Częste kontakty z pallotyńską wspólnotą radomską były dla nas ubogaceniem i umocnieniem. Kiedy zostałem proboszczem to wraz z księżmi pallotynami – związanymi z Sekretariatem Misyjnym, moja parafia przeżywała wielkie uroczystości, jakimi były misje parafialne, renowacje misji, peregrynacja kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego i figury Matki Bożej Fatimskiej, która ofiarowana została na Ukrainę. Moi parafianie wdzięczni są za obecność, za głoszone słowo i dobrym sercem z radością wspierają dzieła misyjne”.

ks. Krzysztof Rusiecki


„Centrum Animacji Misyjnej to jest wielka łaska dla całego Kościoła w Polsce i na świecie.
Mój kontakt z pallotynami rozpoczął się poprzez peregrynację Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w mojej diecezji. Przygotowanie do tego wielkiego wydarzenia prowadził ks. Jerzy Gugała SAC i ks. Roman Rusinek SAC. Podczas misji parafialnych ks. Jerzy ukazał całą obrzydliwość grzechu. Ten czas był ciężką pracą duchową dla mojej parafii. Owocem była odnowa duchowa parafian. Ks. Roman przedstawił piękno Matki Bożej, która w Kibeho przemówiła do niewiast i przekazała orędzie pokoju dla całego świata. Za ich posługę jestem Bogu bardzo wdzięczny. Uważam, że przez posługę księży pallotynów będą rodziły się nowe powołania do zakonu i diecezji. Niech ten Boży duch ożywia Kościół swoją młodością”.

ks. Janusz Tusk


„Mój kontakt z pallotynami rozpoczął się ponad 40 lat temu. Pierwszym pallotynem, którego poznałem był ks. Jerzy Błaszczak SAC. Często odwiedzałem wspólnotę pallotyńską w Gdańsku i czułem się tak, jak u siebie w domu. Wspólnie z księżmi pallotynami podejmowaliśmy różne dzieła, także artystyczne. Od 2000 roku moja współpraca z pallotynami przyjęła też wymiar misyjny. Ksiądz Emil Sigel SAC głosił rekolekcje, poprzez które ukazywał posługę misyjną. Te rekolekcje zapadły głęboko w sercach parafian i stały się też dla mnie motywem do kolejnych spotkań. Posługa Słowa zawsze owocowała umocnieniem religijnym parafii”.

ks. Zygmunt Słomski