Kontynentalna konferencja na temat Wenezueli

Konferencja poświęcona sytuacji w Wenezueli: rząd przejściowy i demokratyczne wybory szansą na przezwyciężenie kryzysu

Lima (Fides) – „Polityczne alternatywy dla kryzysu w Wenezueli” pod takim hasłem Konferencja Wyższych Przełożonych Towarzystwa Jezusowego w krajach latynoamerykańskich przy współpracy z katolickimi uniwersytetami w Limie i Caracas zorganizowała konferencję, której celem było opracowanie wspólnego stanowiska wobec problemów związanych z sytuacją w Wenezueli. 51 delegatów, osób zakonnych i świeckich, w tym 19 przedstawicieli środowiska jezuickiego dyskutowało w dniach od 4 do 6 marca w Limie min. na temat kwestii konkretnej pomocy migrantom z Wenezueli, którzy znaleźli schronienie w państwach ościennych, także obecnej kompleksowej sytuacji społeczno-politycznej u wenezuelskiego sąsiada. Podjęto temat ewentualnej odpowiedzi na kryzys wenezuelski, jaką mogą udzielić zakony jezuickie, tak licznie reprezentowane na kontynencie.
„Jesteśmy świadomi faktu, iż źródło obecnego kryzysu demokracji i praworządności w Wenezueli, a także skrajnego pogorszenia warunków życia tkwi w uwarunkowaniach z przeszłości”, podkreślił o. Roberto Jaramillo SJ. Zaznaczył jednak, iż to, co dzieje się obecnie w Wenezueli w sferze oceny etycznej i politycznej jest nie do zaakceptowania i wymaga reakcji”.
Jezuita podkreślił, iż jego zakon poparł stanowisko biskupów Wenezueli, którzy w styczniu tego roku pisali: „Żyjemy w realnym reżymie, który nie respektuje praw zagwarantowanych nam przez Konstytucję, w tym podstawowego prawa poszanowania godności człowieka i jego praw. Wobec tych nadużyć nie możemy milczeć!”.
W dokumencie końcowym konferencji, podczas której dokonano dogłębnej analizy sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej i geostrategicznej Wenezueli zapewniono, iż Towarzystwo Jezusowe przy współpracy z przedstawicielami Kościoła i społeczeństwa latynoamerykańskiego dołoży wszelkich starań, aby możliwe było polityczne i pokojowe rozwiązanie kryzysu i przywrócenie Wenezuelczykom godnych warunków życia, a całemu krajowi poczucia stabilizacji.
Sygnatariusze dokumentu potępili nadużycia i manipulacje ze strony rządu Maduro. Zapewnili o swojej postawie solidarności z wenezuelskimi migrantami w krajach latynoskich. Podkreślili konieczność tworzenia dla nich programów wsparcia i formacji.
Wszyscy uczestnicy konferencji wyrazili poparcie dla koncepcji utworzenia w Wenezueli rządu przejściowego na bazie porozumienia wszystkich demokratycznych partii politycznych i rozpisania nowych demokratycznych wyborów.
Odrzucili koncepcję oceny kryzysu w kategoriach polaryzacji wenezuelskiego społeczeństwa na stronę lewa i prawą. Wskazali na nadrzędną konieczność opowiedzenia się po stronie ofiar impasu, niezależnie jaką stronę reprezentują i jak najszybszego udrożnienia kanałów humanitarnych.
Odnośnie roli wspólnoty międzynarodowej wyrażono opinię, iż winna ona podjąć starania na rzecz rozwiązania kryzysu w Wenezueli, ale z poszanowaniem prawa Wenezuelczyków do samostanowienia.

(Fides 12/3/2019) (U.S.)