Kościół katolicki Amazonii: ochrona przyrody naszą wspólną odpowiedzialnością

Caracas (Fides) – W związku z pogłębiająca się dewastacją krajobrazu i zasobów naturalnych regionu Amazonii, zwłaszcza obszarów leżących w obrębie Wenezueli Panamazońska Sieć Kościelna (REPAM) wspólnie z Episkopatem Wenezueli (CEV) wydali oświadczenie, w którym potępili działania władz Wenezueli i innych podmiotów, powodujące nieodwracalne zmiany w środowisku i realne zagrożenie dla ludzkiego życia.

Sygnatariusze dokumentu pt. „Krzyk Amazonii” zwrócili się do władz cywilnych Wenezueli z apelem od rozważne i w duchu odpowiedzialności za życie człowieka podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności górniczej na terenach Amazonii.

Kryzys w Wenezueli, który sprawił załamanie gospodarki kraju i głębokie ubóstwo społeczeństwa powoduje intensyfikacje robót górniczych i wydobywczych prowadzonych przez władze kraju na terenach Puszczy Amazońskiej, zasobnej w bogactwa naturalne. Elementem dodatkowo zagrażającym mieszkańcom Amazonii jest grabieżcza polityka dotycząca zasobów leśnych, będąca źródłem lukratywnych dochodów.

Prezydent REPAM dla regionu Wenezueli, ks. prałat José Ángel Divasson, podczas prezentacji oświadczenia zaznaczył, iż problem socjoekonomiczny jest jednym z wielu, z jakimi borykają się miejscowe wspólnoty indiańskie. Najpoważniejszym natomiast jest bezpośrednie zagrożenie życia spowodowane zatrutą wodą. Kapłan wyraził ból z powodu wysokiego wskaźnika umieralności ludności indiańskiej, dla której Amazonia jest źródłem wyżywienia i schronienia.

Z kolei geolog, Hector Escandel, koordynator REPAM-w Puerto Ayacucho , wenezuelskiej Amazonii określił eksploatację górniczą jako część rabunkowej polityki władz, która nie ma na uwadze rozwoju gospodarczego Wenezueli i poprawy warunków życia jej mieszkańców, przeciwnie – jest powodem ubóstwa i wykluczenia.

Podczas tegorocznej pielgrzymki do Ameryki Łacińskiej papież Franciszek wołał do sumień polityków i osób odpowiedzialnych za gospodarkę regionów amazońskich, aby chronili Puszczę, będącej domem dla Indian.  „Obecność Franciszka umocniła nas w tym, czego szukamy. Ciągle walczymy o obronę naszych ziem. Kościół, który wśród nas jest obecny może nam pomóc w tym procesie”, mówił jeden z liderów peruwiańskich społeczności indiańskich. Zaznaczył, iż natura, człowiek i Bóg są częścią najgłębszej tożsamości ludów pierwotnych Amazonii..

Panamazońska Sieć Kościoła Katolickiego (REPAM) obejmuje

Peru, Ekwador, Kolumbię, Brazylię, Boliwię, Wenezuelę i Gujanę i służy jako forum komunikacji, dyskusji i podejmowania decyzji dotyczących całego regionu dorzecza rzeki Amazonki.

(Fides 10/04/2018)