Kościół w trosce o uczciwe rządy

Ameryka Łacińska

Potrzebujemy nowej cywilizacji, cywilizacji braterstwa, solidarności i uczciwych rządów, napisali we wspólnej deklaracji uczestnicy spotkania katolickich sił przywódczych Ameryki Łacińskiej, które odbyło się w dniach od 1 do 3 grudnia w kolumbijskiej Bogocie.

„Niewola korupcji, niszcząca narody południowego kontynentu amerykańskiego, zamyka drogę rozwoju naszych społeczeństw pogłębiając istniejące podziały i przepaść pomiędzy bogatymi i ubogimi”, czytamy w dokumencie. Autorzy oświadczenia podkreślają, iż pogłębiające się ubóstwo, brak sprawiedliwości społecznej, globalizacja gospodarki przyczyniają się do zaniku solidarności międzyludzkiej. „Ubodzy stają się ubożsi, a bogaci bogatsi”.

Kraje Ameryki Łacińskiej borykają się także z wysokim wskaźnikiem przestępczości. Ma ono źródło min. w głębokim ubóstwie szerokich rzesz społecznych i braku perspektyw na rozwój młodych ludzi. Pozbawiona szans na edukację i pracę młodzież staje się łatwą ofiara przestępczych gangów, zwłaszcza związanych z handlem narkotykami i przemytem ludźmi.

Spotkanie w Bogocie odbyło się z inicjatywy Rady Konferencji Biskupów Am. Łacińskiej CELAM i Papieskiej Rady ds. Ameryki Łacińskiej i miało na celu konsolidację działań w dziedzinie formacji protagonistów dobrych zmian społeczno-politycznych na kontynencie.

W przesłaniu do uczestników Konferencji papież Franciszek wezwał do dialogu, który jest podstawowym elementem budowania wspólnoty pomiędzy ludźmi tej samej wiary i stanowi kontrargument politycznych decyzji, uderzających w dobro ludzkich społeczności. Ojciec Święty podkreślił, iż polityka jest „ważną formą miłości bliźniego i nie powinna służyć indywidualnym interesom, ale dobru ogółu”.

„Wierni świeccy nie powinni przyjmować postawy obojętnej wobec spraw publicznych i czekać na wytyczne Kościoła, zwłaszcza jeśli chodzi o walkę o sprawiedliwość i ludzkie życie”, apelował Franciszek. Papież podkreślił również, iż kapłani towarzyszący osobom świeckim w ich służbie na rzecz drugiego człowieka winni zachować szacunek wobec ich autonomii i właściwy dystans wobec jakichkolwiek opcji politycznych.

10 lat po publikacji „Dokumentu z Aparecidy” (Dokument Końcowy Piątej Ogólnej Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Południowej) Kościół Ameryki Łacińskiej poczynił wielki postęp w pogłębianiu świadomości znaczenia udziału katolików w życiu politycznym i publicznym. Ta postawa Kościoła stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie wypływają z coraz większego zaangażowania wiernych świeckich w życie polityczne i społeczne społeczeństw latynoskich. Prezydent Komisji ds. Ameryki Łacińskiej kard. Ouellet podkreślił, iż spotkanie osób należących do Kościoła katolickiego i zaangażowanych w życie polityczne stanowi cenne forum wymiany doświadczeń i daje możliwość zawiązania wspólnoty. „Doświadczenie braterstwa staje się bardzo cenne, jeśli chodzi o formułowanie nowych celów i działań na rzecz lepszego świata. Formacji politycznej, opartej na wartościach chrześcijańskich potrzebują przede wszystkim młodzi ludzie, ponieważ oni będą w przyszłości decydować o losach naszego kontynentu i mają szansę dać początek społeczeństwom opartym na solidarności i braterstwie, uczciwości i sprawiedliwości”, zaakcentował purpurat.

                                                                                                                                                       (opr. U. Siniarska) (Fides, 05/12/2017)