Laos: Proces beatyfikacyjny misjonarzy męczenników

W Nantes (Francja) zakończyła się pierwsza faza procesu beatyfikacyjnego 15 misjonarzy; osób zakonnych i świeckich, którzy oddali życie za wiarę w Laosie, w latach 1954-1970. Wśród kandydatów na ołtarze są zakonnicy Oblaci Niepokalanej Maryi Panny (OMI), pięciu członków Stowarzyszenia Misji Zagranicznych z Paryża (MEP) i pięciu mieszkańców Laosu.

Dokumenty zgromadzone w procesie beatyfikacyjnym pozawalają na głębsze poznanie historii Kościoła w Laosie. Dotyczą one czasu prześladowania wspólnoty wierzących w tym kraju oraz odważnej pracy misjonarzy. ”Rebelianci dążyli do całkowitego wykrzywienia tego, co chrześcijańskie. Jednak w obliczu ataków na Kościół wielu misjonarzy pozostało w kraju, zgodnie z prośbą Stolicy Apostolskiej i pomimo niebezpieczeństwa utraty życia», mówi zakonnik MEP.
Przykładem bohaterskiej postawy wobec przemocy jest los ks. Jeana Baptiste Malo, który zginął z wyczerpania podczas wędrówki do marksistowskiego obozu pracy na granicy z Wietnamem.

Badania w związku z procesem odbywają się również w Laosie, gdzie chrześcijanie nadal mają ograniczoną wolność praktykowania swojej wiary. Wywiady i rozmowy ze świadkami z czasów męczeństwa Kościoła prowadzone są z dużą ostrożnością.

Fides, 30/03/2010
tłum. U. Siniarska