Libia: Oświadczenie Nuncjusza Apostolskiego

Nuncjusz Apostolski w Libii, w oświadczeniu wydanym w związku z pogłębiającym się kryzysem w tym państwie, podkreślił iż wspólnoty zakonne obu wikariatów: Bengazi i Trypolisu wyraziły pragnienie dalszej służby na rzecz społeczeństwa libijskiego i wspólnoty wiernych.

„Większość z 16 wspólnot żeńskich składających się z sióstr zakonnych różnych narodowości jest aktywna w dziedzinie służby zdrowia i w tych trudnych godzinach dla całego kraju pragnie jeszcze intensywniej spieszyć z pomocą potrzebującym”, pisze arcybiskup.
Obaj biskupi i 15 katolickich kapłanów również pragną kontynuować powierzone im misje, niezależnie od sytuacji w kraju.
W obliczu dramatycznych wydarzeń w Libii obecni w tym kraju misjonarze koncentrują się na duchowej opiece, dodając odwagi nie tylko wspólnocie katolickiej liczącej 100 000 wiernych, ale i wszystkim dotkniętym dramatycznymi wydarzeniami.
„Ludność Libii zawsze ceniła sobie obecność i pracę sióstr i kapłanów katolickich. Obecnie czyni to poprzez konkretne znaki solidarności”, czytamy w dokumencie.

Fides, 26/02/2011
Tłum. U. Siniarska