List Misyjny 2013 r.

Światowy Dzień Misyjny wyrazem dojrzałości wiary

 

Drodzy Przyjaciele Misji
Głoszenie i dzielenie się Ewangelią jest wielkim darem Boga, będącym jednocześnie wyzwaniem dla wiernych. Papież Franciszek w przesłaniu na Światowy Dzień Misyjny, którego obchody w tym roku zbiegają się w  czasie z ostatnim etapem Roku Wiary, pisze – Dojrzałość i solidność wiary poznaje się po gotowości i umiejętności dzielenia się nią z innymi ludźmi.

Wielokrotnie okazaliście dojrzałość we współpracy misyjnej poprzez więź z misjonarzami, która jest z Waszej strony wyrazem głębokiej wiary w Słowo Boże i troski o inne wspólnoty wierzących.  Światowy Dzień Misyjny jest właściwą okazją do wyrażenia Wam serdecznej wdzięczności za Wasze zaangażowanie, za każdą modlitwę oraz ofiarę cierpienia i dary materialne, które składacie na rzecz misji.  Dzięki Waszej ofiarności mogliśmy wysłać do Rwandy 40-tonowy kontener ze sprzętem AGD, wyposażeniem łazienek i innymi potrzebnymi przedmiotami do Centrum Formacyjnego w Kigali. Otwarcie nowego domu formacyjnego planowane jest na jesieni.

W dzisiejszym świecie obserwujemy dewaluację wartości duchowych i moralnych. Głoszenie Chrystusa Zmartwychwstałego  nie jest więc łatwe w społeczeństwie dotkniętym postępującą sekularyzacją i globalizacją, ale istota i konieczność zadania ewangelizacyjnego jest zawsze taka sama. Kryzys wiary, który obserwujemy, nacechowany jest wykluczeniem Boga z życia indywidualnego i społecznego, media agresywnie promują obojętność wobec wiary, wręcz ateizm.

Obserwując te tendencje papież Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary, którego założeniem było zmobilizowanie chrześcijan do intensywniejszego wyznawania swojej wiary, jej ożywienia i pogłębienia.  Jedną z inicjatyw podejmowanych obecnie w Kościele, jest wezwanie do Nowej Ewangelizacji, która ma na celu przekazywanie wiary w formie adekwatnej do obecnej sytuacji społecznej. Nowa ewangelizacja jest szansą nowy entuzjazm ewangelizacyjny jako odpowiedź na współczesne problemy.

Już Sobór Watykański II bardzo jasno ukazał prawdę, iż wszyscy ochrzczeni wezwani są do ewangelizacji lecz bardziej tę prawdę wskazuje Pismo Święte. Słowa św. Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!”, również dzisiaj są dla nas nie tylko pewną informacją, lecz powołaniem do służby Ewangelii.

Drodzy Współpracownicy

 

Zbliża się miesiąc listopad, szczególny czas pamięci o zmarłych. Ogarnijmy naszą miłością, wyrażającą się w pamięci modlitewnej, wszystkich bliskich naszemu sercu zmarłych. W ten sposób możemy im pomóc, przyczyniając się do skrócenia cierpień czyśćcowych i przyśpieszenia szczęśliwej wieczności. Jak co roku, codziennie w listopadzie, w kościołach pallotyńskich będziemy odprawiać 24 Msze święte.

Zachęcam do nadsyłania elektronicznie intencji za Waszych bliskich,
jest to tak
że okazja do polecania Bogu innych ważnych dla Was spraw:
biuro@sekretariat-misyjny.pl

 

W bieżącym roku polscy Pallotyni obchodzą 40. Rocznicę rozpoczęcia pracy misyjnej. Jedną z propagowanych form ewangelizacji w krajach misyjnych jest słowo drukowane.

Podejmując wyzwania Nowej Ewangelizacji i z okazji 40. rocznicy pracy na misjach pragniemy ofiarować 40 parafiom pallotyńskim egzemplarze Pisma Świętego, ksiąg liturgicznych, modlitewników i innych książek religijnych wydanych w rodzimych językach: kinyarwanda, suahili, angielskim i hiszpańskim.

Marzeniem misjonarzy jest, aby w każdym domu, każda rodzina mogła cieszyć się z posiadania Biblii, aby wzrastały duchowo w oparciu o Słowo Boże i odważnie dawały  świadectwo wiary we własnym środowisku. Nie ma możliwości rozwoju duchowego bez zgłębiania Biblii, dlatego tak ważne jest, aby była ona dostępna nawet w najuboższej afrykańskiej chacie czy w wenezuelskich slumsach.

Zwracam się do Was, Drodzy Przyjaciele Misji, z prośbą o pomoc w sfinansowaniu tego projektu: ufundowania Pisma Świętego i innej literatury religijnej dla ludności z krajów misyjnych.

Obchodząc Światową Niedzielę Misyjną i zakończenie Roku Wiary podzielmy się naszą wiarą i jej największym skarbem – Słowem Bożym.

Z wdzięcznością i modlitwą

Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC

Sekretarz ds. Misji

i Ewangelizacji Wschodu

INFORMACJE

Pallotyński Sekretariat Misyjny organizuje różnego rodzaju akcje duchowego i materialnego wspierania misji. Osoby, które chciałyby pomóc w działalności misyjnej pallotynów, mogą włączyć się w dzieło misyjne Kościoła wnosząc swój wkład poprzez: modlitwę w intencji misji i misjonarzy, cierpienia znoszone w tej intencji oraz ofiary materialne.

ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA INTENCJI LISTOPADOWYCH

W listopadzie w kościołach pallotyńskich Księża Pallotyni odprawiają codziennie 24 Msze święte w intencjach przesłanych przez Was na załączonych kartkach lub elektronicznie ( biuro@sekretariat-misyjny.pl). Ofiary przysłane wraz z intencjami zostaną przeznaczone na wydawanie Pisma Świętego, ksiąg liturgicznych i innej literatury religijnej w krajach misyjnych.

Zapraszamy na wspólną modlitwę podczas dni skupienia:

W programie spotkań jest Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu i konferencja duchowa. Spotkania mają miejsce w kościołach lub kaplicach zakonnych, w godz. 14.00-16.00:

 

13 października 2013 r. – PUŁAWY

ul. Lubelska 7,

kościół pw. Matki Bożej Różańcowej

20 października 2013 r. – ŻYRARDÓW

ul. Narutowicza 30,

kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia

SPOTKANIE Z MISJONARZEM

Osoby zaangażowane w Pallotyńską Adopcję Serca zapraszamy  na spotkanie z misjonarzem, które odbędzie się 28 listopada 2013 r. (czwartek), w Warszawie w kościele Księży Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej 12. Rozpoczęcie wspólną Eucharystią o godz. 18.00.

Prosimy o wyraźne i pełne adresowanie kierowanej do nas korespondencji

Pallotyński Sekretariat Misyjny Prowincji Chrystusa Króla

ul. Skaryszewska 12, skr. poczt. 255, 03-802 Warszawa

nr konta bankowego: 80 1020 1042 0000 8102 0009 9101

tel: +48 22 771 51 19

e-mail: biuro@sekretariat-misyjny.pl