Luksemburg: Nowy prezydent Europejskiej Konferencji Dzieł Misyjnych Dzieci

Pod hasłem „Misje: chrzest św. źródłem życia”, odbyło się w Luksemburgu spotkanie Europejskiej Konferencji Dzieł Misyjnych Dzieci (CEME), której uczestnicy podejmowali temat misyjnego zaangażowania wszystkich ochrzczonych.

Ludzie ochrzczeni słowem i czynem dają świadectwo swojej wiary czerpiąc ze źródeł sakramentu chrześcijańskiej inicjacji. Dają oni swoim bliźnim szansę udziału w Bożej miłości, ubogacając przez to samych siebie. Misyjne zaangażowanie jest wiec relacją dwukierunkową, czytamy w końcowym oświadczeniu uczestników spotkania.

Liderzy Dzieł Misyjnych Dzieci obecni na konferencji pracowali nad sformułowaniem odpowiedzi na pytania: „Co dzieci myślą o życiu? Jakie problemy i pytania nurtują najmłodszych? Zaangażowanie i funkcjonowanie dzieci we wspólnotach.
Efektem dyskusji był wniosek, iż dzieci same w sobie są pełnowartościowymi prekursorami misyjnego działania.
Podkreślono szczególną wrażliwość dzieci na potrzeby swoich rówieśników oraz zdolność do nadzwyczajnych gestów solidarności. Głęboki sens posiada hasło przewodnie misyjnej pracy najmłodszych: «Dzieci pomagają dzieciom».

Sytuacja poszczególnych Dzieł Misyjnych Dzieci w Europie jest zróżnicowana. Jedne dysponują większymi personalnymi i finansowymi zasobami i wieloletnią tradycją, w innych krajach dzieła reprezentuje tylko jedna osoba i są one w początkowym etapie rozwoju.
Dlatego CEME stanowi ważne miejsce wymiany wartości i materiałów. Osobiste kontakty ułatwiają współpracę pomiędzy poszczególnymi dziełami.

Podczas spotkania w Luksemburgu przedstawiono nowy zarząd CEME: pożegnano dotychczasowego prezydenta Jeana Lazarusa (z Missio Belgia). Jego miejsce zajął Flavio Moresino (Missio Szwajcaria). W zarządzie zasiedli przedstawiciele z Francji, Luksemburga, Irlandii i Niemiec.

Fides, 7/04/2010
tłum. U. Siniarska