Magisterium

Ad Gentes: Dekret o działalności misyjnej Kościoła

WSTĘP DM 1. Kościół posłany przez Boga do narodów, aby był „powszechnym sakramentem zbawienia”, usiłuje głosić Ewangelię wszystkim ludziom z najgłębszej potrzeby własnej katolickości oraz z nakazu swego Założyciela. Sami bowiem Apostołowie, na których Kościół został założony, idąc w ślady Chrystusa, „głosili słowo prawdy i rodzili Kościoły”. A zadaniem ich następców jest nieustannie prowadzić to dzieło, aby „nauka Boża […]

Więcej

Spotkanie kultur szansą dla ewangelizacji

W dniach 26-27 marca w Rzymie odbyła się z inicjatywy Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej międzynarodowa konferencja poświęcona wychowaniu międzykulturowemu oraz pluralizmowi religijnemu. Wziął w niej udział ks. Marian Nowak, dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL, którego zapytaliśmy, na ile podjęta podczas konferencji tematyka jest również problemem wychowania katolickiego w Polsce. Ks. M. Nowak: Na terenie Polski mieszkają przedstawiciele innych kultur, […]

Więcej

Kard. Arinze o nadużyciach liturgicznych w Afryce

Przed pokusą postawy „wielebnego showmana” ostrzegł afrykańskich księży kard. Francis Arinze. Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podczas niedawnej wizyty w Kenii był gościem Katolickiego Uniwersytetu Wschodniej Afryki w Nairobi. Poruszył tam problem nadużyć liturgicznych zdarzających się na Czarnym Lądzie. Zdaniem nigeryjskiego purpurata błędy wynikają z jednej strony z pragnienia poklasku i popularności, a z drugiej strony […]

Więcej

Historia teologii w Ameryce Łacińskiej

Po 25 latach Fakultet Teologiczny Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie zakończył opracowywanie historii teologii w Ameryce Łacińskiej. Czterotomowe dzieło liczy ponad 3,5 tys. stron i obejmuje okres od 1493 do 2001 r. Projekt opracowania historii teologii w Ameryce Łacińskiej zrodził się w 1984 r., kiedy Jan Paweł II otworzył okres akademickiej […]

Więcej

Nota doktr. o zasadach dogmatycznych ważności Chrztu św.

  Tylko chrzest udzielany w imię Trójcy Świętej, a więc z wymienieniem imion trzech Osób Boskich, jest ważny w Kościele katolickim – przypomina Kongregacja Nauki Wiary.   29 lutego ogłosiła ona notę zawierającą odpowiedzi na dwa pytania dotyczące ważności Chrztu. Kongregacja stwierdziła, że nie jest ważny chrzest udzielany z wypowiedzeniem […]

Więcej

O zasadach dogmatycznych ważności Chrztu św.

Tylko chrzest udzielany w imię Trójcy Świętej, a więc z wymienieniem imion trzech Osób Boskich, jest ważny w Kościele katolickim – przypomina Kongregacja Nauki Wiary. 29 lutego ogłosiła ona notę zawierającą odpowiedzi na dwa pytania dotyczące ważności Chrztu. Kongregacja stwierdziła, że nie jest ważny chrzest udzielany z wypowiedzeniem takich tytułów […]

Więcej

Watykan: „Misje ad gentes, a religie” (cz. 2)

Watykan (Fides): Za „L’Osservatore Romano” publikujemy przemówienie Sekretarza Kongregacji ds. Nauki Wiary, abp. Angelo Amato podczas inauguracji Roku Akademickiego 2007/08 w instytucie Teologicznym w Asyżu.  „Deklaracja Dominus Jezus, a religie” abp. Angelo Amato, Sekretarz Kongregacji Nauki Wiary , cz. II Po 10 latach nadal aktualna jest wypowiedź międzynarodowej Komisji Teologicznej, […]

Więcej

Watykan: „Misje ad gentes, a religie” (cz. 1)

Watykan (Fides): Za „L’Osservatore Romano” publikujemy przemówienie Sekretarza Kongregacji ds. Nauki Wiary, abp. Angelo Amato podczas inauguracji Roku Akademickiego 2007/08 w instytucie Teologicznym w Asyżu.  W roku 1990 Sługa Boży Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio podkreślił, iż misja, jaką Chrystus powierzył Kościołowi nie została wypełniona do końca, lecz […]

Więcej

PEŁNY TEKST NOTY nt. EWANGELIZACJI

  NOTA DOKTRYNALNA KONGRAGACJI NAUKI WIARY     na temat pewnych aspektów ewangelizacji           I. Wprowadzenie           1. Posłany przez Ojca, aby głosić Ewangelię, Jezus Chrystus wezwał wszystkich ludzi do nawrócenia i do wiary (por. Mk 1, 14-15), zaś po swoim zmartwychwstaniu […]

Więcej

Powołanie misyjne Świeckich w Kościele

Głoszenie Radosnej Nowiny o Jezusie Chrystusie zostało powierzone całej wspólnocie Kościoła, wszystkim jej członkom, którzy zależnie od swojej roli w społeczeństwie posługiwać się będą różnymi instrumentami ewangelizacyjnymi. Osoby konsekrowane są świadome ogromnego wkładu osób świeckich w budowanie wspólnoty Kościoła oraz faktu, iż w dziele ewangelizacji nie pozostają sami, lecz wspierani […]

Więcej

Wywiad dotyczący Noty nt. ewangelizacji

Celem opublikowanej “Noty doktrynalnej nt. niektórych aspektów ewangelizacji” jest “ponowne odkrycie misji oraz uzasadnienie pilnej potrzeby ewangelizacji wszystkich narodów” – powiedział w wywiadzie dla Radia Watykańskiego sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, abp Angelo Amato . RV: W Kościele nie kwestionuje się potrzeby głoszenia Ewangelii, zarówno na ziemiach tradycyjnie już chrześcijańskich, jak […]

Więcej

Nowy dokument o ewangelizacji

„Nota doktrynalna o niektórych aspektach ewangelizacji” to datowany 3 grudnia 2007 r. dokument Kongregacji Nauki Wiary, zaprezentowany 14 grudnia w watykańskim biurze prasowym. Przedstawili go: szef dykasterii, która ją wydała – kard. William Joseph Levada oraz jej sekretarz abp Angelo Amato. Ponadto sytuację misyjną w Afryce i Azji ukazali dwaj […]

Więcej