Meksyk: Zapowiedź XVI Krajowego Kongresu Misyjnego

W dniach 21 – 24 października 2010 r. w lazaro Cardenas (Michoacan) odbędzie się XVI Krajowy Kongres Misyjny. Bp Rafael Sandoval z Tarahumara, przewodniczący Komisji Misyjnej przy Episkopacie Meksyku, zaprosił wszystkich wiernych do uczestnictwa w tym wielkim wydarzeniu kościelnym.

„Maryja pospieszyła w góry do swojej kuzynki Elżbiety. Niosła w swoim łonie Syna Bożego i Jego przesłanie. Gdy pozdrowiła św. Elżbietę poruszyło się dzieciątko w jej łonie (por Łk 1,41). Wszystkie narody i kultury czekają na tę wielką nowinę, która przemienia ludzkie serca. Uczmy się od Maryi, jak radośnie dzielić się tym, co otrzymaliśmy”, napisał w zaproszeniu przewodniczący Komisji Misyjnej.

Fides, 24.06.2010 r.
tłum. U. Siniarska