Młodzi Afrykańczycy czekają na Synod Biskupów poświęcony młodzieży

W dniach 3-28 październiku 2018 r. odbędzie się XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, poświęcone młodym ludziom. Obradom towarzyszyć będzie hasło: “Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”.

To wydarzenie bez precedensu. W centrum Kościoła toczyć się będzie dyskusja o młodzieży i jej roli zarówno w Kościele, jak i społeczeństwie. To dowód na to, że od młodzieży zależy przyszłość Kościoła i całego świata, mówią pełnomocnicy ds. młodzieżowych inicjatyw duszpasterskich w Afryce.
„Zbliżający się Synod, dzięki nowym strukturom informacyjnym daje młodym ludziom przestrzeń do wyrażenia swoich myśli, opinii i uwag“, mówi o. Donald Zagore, ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, pracujący w Togo. „Afryka czeka na Synod i wiąże z nim duże nadzieje”, podkreśla duchowny.
Kontynent afrykański boryka się z wieloma problemami, które zmuszają młodych ludzi do emigracji. Konflikty zbrojne, kryzysy polityczne, katastrofy naturalne i ubóstwo niweczą marzenia młodych Afrykańczyków na rozwój, pracę i lepsze warunki życia. Wielu z nich w poszukiwaniu lepszej przyszłości, której obraz malują przekazy z mediów społecznościowych, filmów i reklam ryzykują życiem, aby przedostać się do tzw. lepszego świata”, Europy, Ameryki. Niestety ten lepszy świat okazuje się pułapką własnych wyobrażeń i tylko niewielu udaje się wygrać swój los. Dlatego biskupi krajów afrykańskich w swoich listach duszpasterskich kierowanych do młodego pokolenia nawołuje do aktywnego udziału w budowaniu nowego oblicza swoich krajów i kontynentu, wbrew piętrzącym się przeszkodom i pokusom łatwego życia bez wysiłku. Biskupi przy każdej okazji piętnują także złe rządy, które nie stwarzają młodym ludziom warunków do rozwoju, skazują swoje narody do życia bez perspektyw.
“Kościół afrykański docenia młodość, spontaniczność i siłę marzeń. Poświęca uwagę nie tylko młodym katolikom, ale także młodym przedstawicielom innych religii regionu. Dziś żadna instytucja nie ma szans na rozwój, jeśli nie uwzględni wagi i znaczenia młodego pokolenia”, o. Zagore.
Jak wynika z badan przeprowadzonych przez ONZ w 2012 r. 50,5% ok. 7 miliardowej społeczności naszego globu stanowią młodzi ludzie. Są niekwestionowaną siłą i motorem przemian.
„Kościół z papieżem Franciszkiem na czele szybko to zrozumieli. Zrozumiały to także Kościoły afrykańskie”, dodaje misjonarz. Podkreśla zarazem, iż zamykanie drzwi przed młodymi oznaczałoby brak rozwoju, ponieważ młodzi ludzie są symbolem przyszłości.
Kościół afrykański stoi przed wielkimi wyzwaniami, związanymi z panującą na kontynencie sytuacją ekonomiczną, polityczną i społeczna, także sytuacją bezpieczeństwa. Proces globalizacji przyniósł ze sobą wiele negatywnych zjawisk, którym młodzież afrykańska nie zawsze jest w stanie stawić opór. Kościół musi wyjść naprzeciw młodzieży z otwartymi ramionami. Musi przyjąć młodych, z ich zranieniami, lękami i wątpliwościami oraz stać się mądrym towarzyszem na drodze dojrzewania do odpowiedzialnej dorosłości, podkreślają przedstawiciele sekretariatu synodu biskupów, odpowiedzialni za ankiety i kwestionariusze , wysyłane do poszczególnych episkopatów.
„Synod o młodzieży jest ważny dla Kościoła, który pragnie być Kościołem dynamicznym”, mówi misjonarz. „Prawdziwa młodzież, czerpiąca ze źródła wiary chodzi w światłości. Tym światłem jest Chrystus, który prowadzi ku przyszłości. Dlatego Kościół w Afryce i na całym świecie pragnie kroczyć z młodzieżą, karmiąc się jej radością i entuzjazmem wiary.
W oczekiwaniu na Synod Biskupów o młodzieży Kościół afrykański podejmuje inicjatywy na rzecz promocji spotkania. Spotykają się one z wielkim odzewem młodych ludzi, nie tylko wierzących, którzy chcą mieć czynny udział w kształtowaniu swojego miejsca we wspólnocie i którzy potrzebują wspólnotowych więzi.

(Fides, MISNA)

(U. Siniarska)