Modlitwa ekumeniczna o pokój 2008

„Wszystko, co uczyniliście  jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili.” (Mt 25,40)

Ekumeniczna Modlitwa o Pokój 2008 przypomina nam, co znaczy być dobrym chrześcijaninem: być chrześcijaninem, to nadawać światu ludzkie oblicze- oblicze Jezusa Chrystusa. Jest to ostateczna i właściwa miara życia osoby wierzącej. Francois Yakan w swojej modlitwie dał wyraz własnym doświadczeniom pracy na rzecz uchodźców, ludzi pozbawionych ojczyzny, odsuniętych na margines społeczeństwa.
„W nich dotykamy Jezusa, Zbawiciela. On spotyka nas w każdym człowieku, zwłaszcza w najbardziej znieważanym i ranionym.”

Zaproszenie do Ekumenicznej Modlitwy o Pokój 2008 jest wezwaniem do solidarności ze wszystkimi ludźmi, którzy podobnie jak chrześcijanie w Iraku, Afryce, czy innych zakątkach ziemi cierpią na skutek przemocy i wypędzenia. Pogłębiający się codziennie problem uchodźstwa na świecie stanowi hańbę naszych czasów (Jan Paweł II). Aby rozwiązać ten problem, potrzebne są rozwiązania polityczne, ale przede wszystkim nawrócenie serc, które dokonać się może poprzez modlitwę.

Miłość bliźniego ponagla nas

Jezu Chryste, Ty dajesz nam przykazanie
miłości bliźniego, otwierasz nam drogę szczęścia i pokoju.

Ty sam  byłeś z uczniami w ich smutku(Mt 10,42), z miłością pochylałeś się nad  się nad słabym dzieckiem (Mt 18,5).  Także dziś stajesz po stronie upokarzanych i prześladowanych.

Umocnij nas, Panie, abyśmy służąc innym, nieśli twoje zbawcze słowo tym wszystkim,
których szczególnie umiłowałeś: ubogim
tego świata.
Nie mają innej ojczyzny
niż twoje miłujące serce, w którym pragną się skryć,
aby na zawsze doświadczyć
kojącej miłości Zbawiciela .

Boże, nasz Ojcze, udziel im
tej nadziei, jaka napełniała Maryję:
w drodze do Egiptu, gdzie dzieliła los uchodźcy,  pod Krzyżem, kiedy opłakiwała swego Syna, ofiarę ludzkiej nienawiści.

Służąc uchodźcom, poszukującym azylu i migrantom,
ofiarom  przemocy, wypędzenia oraz  opłakującym stratę, daj nam Panie moc, abyśmy nie szukali niczego więcej, jak tylko Twojej woli i Twojego Królestwa.

Uczyń z nasz dobrych Samarytan, posłańców twojej Zbawczej Nowiny Miłości.” Amen

FIDES

Tłum i opr. U. Siniarska