Modlitwa o pokój w Wenezueli

• O sprawiedliwe i pokojowe rozwiązanie kryzysu w Wenezueli zaapelował Papież Franciszek:

Wspieram cały naród wenezuelski, bo jest to naród cierpiący, zarówno ci stojący po jednej, jak i po drugiej stronie, cały naród cierpi. W obliczu poważnej sytuacji, jaką przeżywa, proszę Pana, aby poszukiwano i znaleziono sprawiedliwe i pokojowe rozwiązanie, aby przezwyciężono kryzys, w poszanowaniu praw człowieka i poszukując wyłącznie dobra wszystkich mieszkańców kraju. Proszę również o szczodrość pomocy ze strony tych, którzy mogą dopomóc w rozwiązaniu problemu. Wzywam was do modlitwy, składając tę intencję pod opiekę Matki Bożej z Coromoto, Patronki Wenezueli.

• Los mieszkańców Wenezueli z każdym dniem się pogarsza. Biskupi wydali specjalne oświadczenie, w którym piszą o dramatycznej sytuacji związanej z dostępem do żywności i lekarstw oraz domagają się otwarcia kanałów humanitarnych:
Głęboka zapaść gospodarcza jaka dotknęła nasz kraj doprowadziła do dramatycznej sytuacji, która grozi humanitarną katastrofą. W kraju brakuje wszystkiego: żywności, lekarstw, i innych produktów podstawowego użytku. Wiele ludzi, w tym dzieci, umarło z braku pomocy medycznej i medykamentów. (…) Musimy w końcu usłyszeć krzyk ludzi wołających o pomoc! Nie blokujcie pomocy humanitarnej! Pozwólcie, aby Wenezuelczycy w spokoju mogli rozdzielać żywność głodującym.
Kraj potrzebuje pomocy humanitarnej. Na dostarczanie pomocy nie można patrzeć w kluczu interesów politycznych, tylko dobra najbardziej potrzebujących.
Jesteśmy przeciwni jakiejkolwiek przemocy.
Na zakończenie listu biskupi zawierzyli naród wenezuelski wstawiennictwu Matki Bożej z Coromoto.