Modlitwa papieża za kraje Afryki

„Solidarność z Południowym Sudanem“, inicjatywa modlitewna z papieżem Franciszkiem.

Rom (Fides) – 23 listopada odbyło się w Rzymie z udziałem papieża Franciszka spotkanie modlitewne w intencji pokoju w Sudanie Południowym i DR Konga.

Oba afrykańskie kraje spowijają mroki toczących się od lat wojen domowych, które uniemożliwiają rozwój gospodarczy, społeczny i ludzki, stając się przyczyną dramatu milionów ludzi.

„Inicjatywa jest wyrazem naszej bliskości z mieszkańcami Południowego Sudanu i DR Konga, którzy mogą czuć się opuszczeni w przeżywaniu swojego cierpienia”, powiedziała s. Yudith Pereira Rico, kierująca inicjatywą “Solidarity with South Sudan”. „Pragniemy dodać im odwagi oraz zachęcić do dalszych wysiłków na rzecz budowania pokoju, pomimo trudnych doświadczeń”. Zakonnica zwraca uwagę na znaczenie udziału papieża Franciszka w modlitwie za te kraje afrykańskie .

„Papież Franciszek mówił o potrzebie pokoju i pojednania pomiędzy walczącymi ze sobą narodami i plemionami. Podkreślił moc modlitwy, która przyzywa bożej mocy czyniącej rzeczy niemożliwe możliwymi”.

Podczas uroczystość, która odbyła się w Bazylice św. Piotra modlono się w trzech językach, także plemiennym języku suahili. Odmawiano wezwania Modlitwy Wiernych w intencjach narodów afrykańskich i czytano stosowne fragmenty Ewangelii, o umyciu nóg apostołom przez Pana Jezusa i o miłości nieprzyjaciół.

W swoim krótki kazaniu Franciszek podkreślił, iż Jezus Chrystus wziął ze sobą na krzyż wszystkie grzechy i cierpienia tego świata, głód, brak schronienia, utratę bliskich, ale także chciwość, kłamstwo, pragnienie zemsty i żądzę władzy. Zmartwychwstając pokonał wszelkie zło. A gdy się objawił uczniom, wypowiedział słowa: „Pokój wam!”. „Także dziś Jezus mówi wszystkim, zwłaszcza udręczonym brakiem niepokoju: „Pokój wam!”.

Papież Franciszek modlił się o przemianę losów mężczyzn, kobiet i dzieci, którym wojny zabrały dzieciństwo. Wypraszał także łaski dla afrykańskich polityków. Modlił się o „ducha szlachetnego, prawego, silnego i odważnego w poszukiwaniu pokoju przez dialog i rokowania”.

S. Yudith podkreśliła, iż Afrykańczycy pomimo trudnej codzienności noszą w sobie światło pokoju. „Z moich własnych doświadczeń mogę powiedzieć, iż ludzie Południowego Sudanu są dla mnie zawsze źródłem nadziei. Za każdym razem, gdy odwiedzam ten kraj spotykam ludzi, którzy swoim życiem świadczą, iż pokój jest możliwy”. Jak zauważyła zakonnica są to apostołowie pokoju, którzy zarówno w Sudanie Południowym, jak i DR Konga nie tracą nadziei i niestrudzenie sieją ducha pojednania „Tworzą ruchy i wspólnoty podstawowe, które budzą w ludziach pragnienie pokoju i zgody. Tym posłańcom nadziei pragniemy oddać głos”, mówi zakonnica.

Do inicjatywy „Solidariti With South Sudan” przyłączyły się także Episkopaty Sudanu Południowego i DR Konga.

                                                                                                                                                                                            (Fides, 27.11.17)