MODLITWA RÓŻAŃCOWA W ROKU WIARY

W ramach Mszy św. sprawowanej na placu Świętego Piotra z okazji inauguracji obrad 13. Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów na temat nowej ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej, papież Benedykt XVI nadał tytuł Doktora Kościoła św. Janowi z Ávila i św. Hildegardzie z Bingen.

W przemówieniu tuż przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty zachęcił do odmawiania modlitwy Różańcowej, która w Roku Wiary stanowić będzie szczególną formę pogłębiania więzi z Bogiem.

Drodzy bracia i siostry,

Zwróćmy się teraz do Maryi, którą czcimy dzisiaj jako Królową Różańca Świętego. W tym czasie w sanktuarium w Pompei zanoszona jest tradycyjna „Suplikacja”, z którą łączą się niezliczone rzesze wiernych z całego świata. Podczas gdy także i my łączymy się duchowo w tej modlitwie, pragnę wszystkim zaproponować docenianie modlitwy Różańcowej w nadchodzącym Roku Wary.

Przez Różaniec dajemy się prowadzić Maryi, która jest wzorem wiary w medytacji tajemnic Chrystusa i dzień po dniu jesteśmy wspomagani w przyswajaniu sobie Ewangelii, tak aby ona nadawała kształt całemu naszemu życiu. Dlatego też idąc za moimi Poprzednikami, zwłaszcza za bł. Janem Pawłem II, który dziesięć lat temu dał nam list apostolski „Rosarium Virginis Mariae”, zachęcam do odmawiania Modlitwy Różańcowej osobiście, w rodzinie i we wspólnocie, ucząc się w szkole Maryi, która prowadzi nas do Chrystusa, żywego centrum naszej wiary.

Zenit, 7.10.2012