Mozambik: Misjonarz ofiarą napadu na misję w Liqueleva

O. Valentim Eduardo Camale ze Wspólnoty Misjonarzy Consolata (IMC) zginął 3 maja podczas napadu rabunkowego na misję w Liqueleva. Jak wynika z relacji współbrata o. Fabio Malesa, misjonarz został brutalnie zamordowany przez czterech napastników, którzy wtargnęli na teren misji.

Przełożony Generalny Misjonarzy Consolata, o. Stefano Camerlengo, wezwał członów wspólnoty do modlitwy za nieżyjącego współbrata, „aby także po śmierci służył misjom, ponieważ ziarno pszenicy musi najpierw obumrzeć, aby potem przynieść owoce”.

Fides, 04/05/2012

Tłum. Urszula Siniarska