Nie tylko w TYGODNIU MISYJNYM trzeba odnawiać zapał misyjny

Jestem przekonany, że Kościół trzeciego tysiąclecia winien odzyskać swój misyjny zapał i umieścić nakaz misyjny Chrystusa „Idźcie i nauczajcie” w centrum swego działania duszpasterskiego.

Nasz Przełożony Generalny ks. Jacob Nampudakam SAC powiedział na Kongresie ZAK w Konstancinie: „Polskim pallotynom nigdy nie brakowało wiary ani ducha misyjnego. Jeśli nasze Stowarzyszenie rozrosło się tak, że jest obecne w tylu krajach świata, to zawdzięcza to również wizji, odwadze i misyjnemu zaangażowaniu polskich pallotynów. Jeśli nie odważymy się zaszczepić naszego charyzmatu w nowych krajach i kulturach, to zasklepimy się w swoim światku, a to nie będzie rodzić życia.”

Bazując na tym solidnym doświadczeniu misyjnym zastanówmy się, co jeszcze można czynić, aby kapłani, osoby życia konsekrowanego i wszyscy wierni nie byli obojętni na wołanie potrzebujących.

Papież Franciszek w „Evangelii Gaudium” powiedział: „Jednym z wyzwań jest misyjne zaangażowanie w głoszenie Ewangelii aż po krańce ziemi. Żeby pozytywnie odpowiedzieć no to wyzwanie potrzeba nowego zapału misyjnego i entuzjazmu dla sprawy głoszenia Ewangelii, tym, którzy nie słyszeli o Chrystusie. Tego zapału i entuzjazmu misyjnego potrzebują misjonarze, którzy ewangelizują na wszystkich kontynentach”.

Tego zapału i entuzjazmu misyjnego potrzebują wszyscy zaangażowani w Sekretariacie Misyjnym, Pomoście oraz Fundacji Salvatti. Odnowienia tego zapału i entuzjazmu misyjnego potrzebują wszyscy kapłani, osoby konsekrowane, wierni świeccy.

Grzegorz Młodawski SAC

Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu