Niemcy: Pożegnanie ustępującego prezydenta Dzieł Misyjnych Dzieci

Koroną kolędników oraz śpiewem i muzyką pożegnali współpracownicy Dziecięcych Dzieł Misyjnych w Niemczech swojego dotychczasowego prezydenta ks. Winfrieda Pilza, który przez 10 lat pełnił funkcję “najwyższego rangą kolędnika”.

W imieniu niezliczonej rzeczy małych króli, którym ks. Pilz przewodniczył w trakcie pełnienia swojego urzędu, kolędnicy przekazali jako wyraz wdzięczności błyszczącą koronę i wielką gwiazdę. „Jestem bardzo wdzięczny za wspaniałą atmosferę wzajemności, za zaangażowanie wszystkich współpracowników i wielkie pragnienie pomagania”, powiedział ustępujący prezydent. W latach ubiegłych nastąpił ogromny krok w rozwoju „Sternsinger”, podkreśli ks. Pilz, wskazując na owoce działalności małych misjonarzy.

W ramach uroczystości pożegnalnej odbyła się Eucharystia i przekazanie Wielkiej Gwiazdy Kolędników następcy ks. Pilza – prałatowi Krämerowi, który podkreślił, że przyjmuje Gwiazdę z wielką radością, ponieważ jest to ważny symbol światła, ukazującego właściwą drogę do Boga poprzez pochylanie się nad potrzebami innych.

Dzieło Misyjne Dzieci „Sternsinger” wspiera 3 200 projektów pomocy cierpiącym dzieciom na wszystkich kontynentach. W 2009 r. Dzieło dysponowało 66,6 mln Euro, dzięki którym wsparło 113 projektów na całym świecie.

Fides, 7/04/2010
Tłum. U. Siniarska