Niemcy: Sympozjum Nowej Eangelizacji

Kościoły chrześcijańskie w Europie, zwłaszcza w obszarze niemieckojęzycznym, stoją przed wielkimi wyzwaniami: maleje liczba wiernych, maleje także liczba uczestników Mszy św. Spada zaangażowanie wolontariatu we wspólnotach.

Kard. Walter Kasper, uczestnik sympozjum w Wyższej Szkole Teologicznej w Vallendar, podkreślił: „Europie grozi status kontynentu post-chrześcijańskiego. W Europie nie ma miejsca dla Boga”. Wypowiedź kard. Kaspera prowokuje do dyskusji. Jak współczesnych wierzących stać jeszcze na entuzjazm wiary? Jakie są skuteczne drogi współczesnej Nowej Ewangelizacji i misji chrześcijańskich?

Kwestie te podjęli uczestnicy sympozjum zorganizowanego w dniach od 15 do 18 marca przez Instytut kard. Waltera Kaspera przy Wyższej Szkole Filozoficzno-Teologicznej w Vallendar i Missio Aachen.
Odpowiedzi na te pytania poszukiwali liczni mówcy: kardynałowie, biskupi, profesorowie i studenci. Wymieniano się nie tylko czystymi teoriami, ale głównie praktycznym doświadczeniem.

Kard. Kasper analizował przejawy współczesnego kryzysu w Kościele, absolutnie nie podkreślając konieczności stosowania nowych metod ewangelizacji, czy kładzenia nacisku na aspekty pedagogiczne lub psychologiczne. To może pomóc, ale ta droga prowadzi jedynie do pozyskania wiedzy na temat celu, do jakiego się dąży. Nowa Ewangelizacja oznacza, jego zdaniem, powrót do źródeł, do Chrystusa, do Ewangelii.

Referentami sympozjum byli również: prałat Klaus Kramer z Missio Aachen, profesorowie fakultetu teologicznego z Freiburga i Wyższej Szkoły w Vallendar. Wśród gości honorowych seminarium był kard. Sterzinski z Berlina, oraz prowincjał ks. Becker. Dla wszystkich naszych współbraci sympozjum miało charakter formacyjny.

Vallendar, 18/03/2010 r.