Nowa Rada Prowincji Chrystusa Króla

W jej gronie ks. dr Grzegorz Młodawski SAC, Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu.

Rada Generalna Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, zgodnie z Prawem SAC zatwierdziła dnia 24 lutego 2020 roku rezultat ostatecznego głosowania na członków nowej Rady Prowincjalnej w Polskiej Prowincji Chrystusa Króla. Członkami Rady Prowincjalnej, na trzechlecie 2020-2023 zostali wybrani:

Ks. Zenon Hanas SAC – Prowincjał
Ks. Waldemar Pawlik SAC – Pierwszy Radca
Ks. Grzegorz Młodawski SAC – Radca
Ks. Artur Stępień(j) SAC – Radca
Ks. Grzegorz Kurp SAC – Radca

Ks. dr Waldemar Pawlik SAC, w upływającej kadencji Rady Prowincjalnej pełnił urząd I Radcy Prowincjalnego oraz Sekretarza ds. Apostolstwa. W latach 2014-2017 był rektorem WSD w Pallotynów w Ołtarzewie. Ks. Waldemar jest doktorem teologii w zakresie teologii duchowości. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Mieszka w Warszawie.

Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC, od 14 lat jest Sekretarzem ds. Misji, w upływającej kadencji Rady Prowincjalnej pełnił funkcję radcy prowincjalnego. Ks. Grzegorz jest doktorem teologii w zakresie misjologii. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Mieszka w Ząbkach.

Ks. mgr lic. Artur Stępień SAC, od trzech lat pełni funkcję radcy prowincjalnego i Sekretarza ds. Formacji. Obecnie jest także Delegatem Przełożonego Prowincjalnego na Ukrainie. Ks. Artur studiował psychologię w Instytucie Psychologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Mieszka w Kijowie.

Ks. dr Grzegorz Kurp SAC, w upływającej kadencji Zarządu Prowincjalnego pełni funkcję Sekretarza Prowincjalnego oraz Rzecznika prasowego Prowincji. Ks. Grzegorz jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Studiował na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie oraz w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Mieszka w Warszawie.

Wybrana Rada Prowincjalna rozpocznie swoją kadencję dnia 25 marca 2020 roku.