Czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej

Czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej, Róż Żywego Różańca i Kleryckich Kół Misyjnych odbyło się 2/3 grudnia 2017 roku na Jasnej Górze. Hasłem czuwania były słowa: Na wzór Oblubienicy Ducha Świętego. W modlitewnym spotkaniu wzięło udział m.in. 7 alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie.

Czuwanie modlitewne rozpoczęło się Apelem Jasnogórskim w Kaplicy Matki Bożej. Po Nim zgromadzeni modlili się na różańcu, rozważając Tajemnice Radosne, a także adorowali Najświętszy Sakrament. Akademicka Grupa Misyjna Piątka z Łodzi prowadziła modlitwę uwielbienia, prośby, dziękczynienia za działo misyjne Kościoła. Dalej, o. Luca Bovio IMC, sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnej w Polsce, powiedział kilka zdań o historii PUM. Sekretarz powiedział m.in.:

Cały Kościół dla całego świata – to proste słowa oddające idee bł. Pawła Manny.

O. Bovio przypomniał, że bł. Manna dostrzegał dużą ilość kapłanów, ale mało zaangażowanych misyjnie. Zaczął on animować duchowieństwo i powołał w 1916 r., wraz z Gwidonem Maria Confortim, Związek Misyjny Duchowieństwa. Na początku dla duchowieństwa, później zaczęto przyjmować osoby konsekrowane i świeckie. Ostatecznie Dzieło przyjęło nazwę Papieskiej Unii Misyjnej, której zadaniem jest działanie na rzecz promowania świadomości misyjnej między kapłanami, zakonnikami, klerykami i świeckimi zaangażowanymi w duszpasterstwo.

Modlitwa w ciszy poprzedziła Eucharystię sprawowaną o godz. 24:00. Przewodniczył Jej JE. ks. abp Jan Romeo Pawłowski, delegat ds. nuncjatur Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Nawiązując do rozpoczętego Adwentu i oczekiwania człowieka, Arcybiskup powiedział:

Istota czekająca. Człowiek ciągle czeka na kogoś lub na coś. Pośród „czekań” jedno jest najważniejsze – czekanie na Boga. Ma ono wymiar roku liturgicznego. Rozpoczynamy Adwent. Włączamy się w oczekiwanie Kościoła. Wciąż czekamy na ostateczne przyjście Boga.

Delegat przywołał postać Maryi, która jako pierwsza ujrzała Boga na tej ziemi. Ona poszła do Elżbiety, wróciła i z radością rozmawiała. Zaniosła Jezusa także do tych, którzy Go nie przyjęli.

Czuwać to nie znaczy nic nie robić. Niech ten czas będzie aktywny – powiedział abp Pawłowski.

Homilista dodał:

Nasze czuwanie tutaj ma wymiar misyjny, bo jest jeszcze wiele miejsc, gdzie nie znają Ewangelii, gdzie oczekują na misyjną działalność Kościoła. 

Kończąc refleksję, Arcybiskup powiedział:

Czuwanie to znaczy nie mieć w sobie lęku, ale zaufanie. Przeżyć Adwent to przyjąć cud narodzenia Pana.

Podczas Liturgii na misje na Saharę został posłany Przemysław Pałka. Otrzymał on krzyż misyjny, który ma mu przypominać o tym, w Imię którego idzie oraz o misji całego Kościoła. Będzie on posługiwał u ojców białych w Algierii.

Po Komunii Świętej ks. prał. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, podziękował abp. Janowi R. Pawłowskiemu za obecność na tegorocznym czuwaniu. Na zakończenie Arcybiskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

O godz. 1:30 rozpoczęło się nabożeństwo misyjne, które prowadziła grupa misyjna z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Stypendyści dzielili się z czuwającymi swoimi doświadczeniami posługi misyjnej. Następie odbyło się przyjęcie nowych członków do Papieskiej Unii Misyjnej, któremu przewodniczył o. Bovi. W ich gronie były siostry zakonne, alumni oraz świeccy. Do PUM wstąpiło także trzech alumnów pallotyńskiego seminarium.

Modlitwę różańcową i rozważanie Tajemnic Chwalebnych prowadziły siostry loretanki. Po niej była celebrowana Jutrznia, której przewodniczył ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Ks. Będziński odczytał także Akt zawierzenia Matce Bożej.

Dominik Gaładyk SAC | 2017-12-04