Osoby konsekrowane dla misji

Drodzy Przyjaciele Misji
Grono polskich misjonarzy liczy aktualnie 2015 osób posługujących na misjach Ad gentes, tzn. na terenach uznanych za misyjne przez Kongregację Ewangelizacji Narodów. W tej liczbie najwięcej jest zakonników, kapłanów, braci i sióstr zakonnych. Z dumą możemy stwierdzić, że w gronie zakonów męskich, które wysyłają najwięcej misjonarzy, na piątym miejscu są pallotyni. Cieszy nas bardzo uznanie papieża Franciszka dla posługi osób konsekrowanych w Kościele, który zapowiedział obchody Roku Życia Konsekrowanego, trwającego od 30 listopada 2014 r. do 2 lutego 2016 r. Rok Życia Konsekrowanego zbiegnie się z 50. rocznicą opublikowania soborowego dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis.

Życie konsekrowane i troska o jego rozwój są sprawą całego Kościoła, dlatego pragnę skierować Waszą uwagę na: zakonników, zakonnice i osoby świeckie, które przez ślubowanie rad ewangelicznych posłuszeństwa, ubóstwa i czystości całkowicie oddają się Bogu. Współczesna kultura nie popiera takiego stylu życia. W Kościele często widoczny jest brak właściwego rozumienia istoty życia konsekrowanego. Warto jednak uświadomić sobie, że w klasztorach żyją ludzie operatywni, radośni, cieszący się życiem. Osoby konsekrowane przede wszystkim niosą nam wielki dar modlitwy, miłosierdzia oraz cierpienia w intencji Kościoła i każdego człowieka. Ta posługa jest wkładem nie do przecenienia w dzieło ewangelizacyjne Kościoła. Osoby konsekrowane prowadzą również wiele dzieł charytatywnych w Polsce, jak i w krajach misyjnych. Zakładają przedszkola, szkoły, hospicja, posługują bezdomnym, więźniom, samotnym, chorym, osobom dotkniętym ubóstwem duchowym i materialnym.

Misjonarze pallotyńscy, jako osoby konsekrowane, od wielu lat troszczą się o powierzoną im ludność w wielu krajach misyjnych. Zmagają się z różnego rodzaju trudnościami, zwłaszcza w Wenezueli i Ukrainie, gdzie trwają konflikty zbrojne i łamane są prawa. W Afryce, obecnie doszło jeszcze jedno zagrożenie, wirus ebola, inaczej gorączka krwotoczna, która pochłania coraz więcej ofiar.

Kluczowe znaczenie w walce z epidemią ma uświadomienie ludziom realnego zagrożenia wirusem i konieczności działań profilaktycznych. Jak informuje nas przełożony misjonarzy z Wybrzeża Kości Słoniowej, ks. Adam Pacuła SAC, Kościół również  włącza się w akcję zapobiegania szerzeniu się epidemii: Epidemia wybuchła w Gwinei i rozprzestrzeniła się na kraje sąsiednie, Liberię i Sierra Leone. Do połowy września 2014 r., na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Rwandzie nie odnotowano przypadków zachorowań. Z niepokojem jednak obserwuje się sytuację w Demokratycznej Republice Konga, gdzie pod koniec sierpnia wykryto pierwsze przypadki zakażenia. Konieczne jest podniesienie świadomości higieniczno-sanitarnej ludności. Trzeba mówić ludziom o zagrożeniu wirusem i udzielać wskazówek dotyczących sposobu postępowania. Przy pallotyńskich parafiach misjonarze udzielają informacji i edukują osoby z okolic, przekonując ludzi do podjęcia odpowiednich środków ostrożności i profilaktyki. Dostarczamy środki ochronne i dezynfekcyjne, które są niezbędną pomocą i jedyną metodą chroniącą przed zachorowaniem.

Drodzy, zbliżająca się Niedziela Misyjna i Tydzień misyjny, ten szczególny czas modlitwy i duchowej bliskości z misjonarzami, jest dla mnie okazją, by w imieniu misjonarzy, wyrazić Wam ogromną wdzięczność za zaangażowanie we wszystkie dzieła ewangelizacyjne pallotynów. Jednocześnie, zwracam się z prośbą o dalszą solidarność i ofiarność na rzecz dzieła misyjnego Kościoła.

Niech zaangażowanie misyjne potwierdzi naszą gotowość do dzielenia się wiarą, ale także – jak powiedział Papież Franciszek – do nieustannego wychodzenia na peryferia własnego terytorium, gdzie czeka wielu ubogich.

Z pamięcią modlitewną,

Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC

Sekretarz ds. Misji i Ewangelizacji Wschodu

MSZE ŚWIĘTE LISTOPADOWE

 

Zapraszamy do nadsyłania intencji listopadowych

 

Zbliżający się listopad to czas szczególnej pamięci i modlitwy za tych, którzy odeszli do wieczności. Jak zwykle, przez cały listopad będziemy pamiętać o Waszych bliskich zmarłych, odprawiając 24 Msze św. w nadesłanych przez Was intencjach. Prosimy wypisać je na druczkach lub przysłać elektronicznie pod adres: biuro@sekretariat-misyjny.pl. Zachęcamy do włączenia w te intencje nie tylko zmarłych. Można polecić Bogu inne sprawy i potrzeby. Nadesłane z tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na wyposażenie ośrodków zdrowia w środki odkażające, dezynfekujące, mydło, chlor, itp. oraz wsparcie działań profilaktycznych prowadzonych przez osoby konsekrowane, pallotyńskich misjonarzy w Afryce, aby mogli skuteczniej nieść pomoc ludności, która stanęła przed nowym wyzwaniem epidemii.

PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY I EWANGELIZACJI WSCHODU

PROWINCJI CHRYSTUSA KRÓLA

ul. Skaryszewska 12; skr. poczt. 255; 03-802 Warszawa;

tel. +48 22 771 51 19;  biuro@sekretariat-misyjny.pl;  www.sekretariat-misyjny.pl

nr konta: 80 1020 1042 0000 8102 0009 9101

ZMIANA NUMERÓW KONT BANKOWYCH ADOPCJI SERCA!

 

Drodzy Rodzice Adopcyjni, uprzejmie informujemy, że dotychczasowe konta złotówkowe i euro, na które kierowaliście Państwo wpłaty na Pallotyńską Adopcję Serca, będą funkcjonowały jedynie do 31 stycznia 2015 r.

Od 1 października 2014 r. obsługę bankową Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego na rzecz dzieła „Adopcji Serca”, przejął Bank PKO BP S.A. IV O/ Warszawa. W związku z tym, zmieniły się numery rachunków bankowych.

Osoby dokonujące wpłat z tego tytułu, proszone są o wpłaty na nowy numer konta bankowego (złotówkowego lub euro) lub dokonana zmiany numeru konta przy stałym zleceniu zapłaty (w tytule „Adopcja Serca”).

NR KONTA PLN: 80 1020 1026 0000 1902 0242 0461

Dla ofiarodawców z zagranicy:

IBAN –  PL 80 1020 1026 0000 1902 0242 0461

KOD BIC (SWIFT) – BPKOPLPW

NR KONTA EURO: 35 1020 1042 0000 8602 0018 8615

Dla ofiarodawców z zagranicy:

IBAN – PL 35 1020 1042 0000 8602 0018 8615

KOD BIC (SWIFT) – BPKOPLPW

Dziękujemy za dokonywanie wpłat na nowe rachunki bankowe. Przepraszamy za ewentualne niedogodności. W razie wątpliwości prosimy o kontakt:

tel. +48 22 771 51 61

e-mail: info@adopcja-serca.pl