Pakistan: 800 rocznica spotkania św. Franciszka z sułtanem Egiptu

Lahore (Fides) –W rocznicę historycznego spotkania św. Franciszka z Asyżu z Sułtanem Egiptu, Al Kamilem w roku 1219 Kościół w Pakistanie zainaugurował rok jubileuszowy, służący propagowaniu harmonijnego i pokojowego współistnienia wyznawców religii chrześcijańskiej.

Pierwszym akcentem obchodów było spotkanie, zorganizowane przez Komisję ds. Dialogu Międzyreligijnego i Ekumenizmu, działającą przy katolickim Kościele w Pakistanie. Spotkanie odbyło się w znaku dialogu chrześcijańsko muzułmańskiego na wzór tego sprzed 800 laty.

Abp. Sebastian Shaw (ofm) z Lahore, przewodniczący Komisji oraz o. Francis Nadeem, kustosz franciszkanów w Pakistanie i sekretarzem gremium biskupów koncelebrowali 12 stycznia uroczystą mszę św. z udziałem kapłanów, osób świeckich i znanych muzułmańskich uczonych z różnych ośrodków w Pakistanie.

Podczas uroczystości o. Nadeem przypomniał, iż obaj przedstawiciele dwóch wielkich religii, św. Franciszek i sułtan Al –Kamil byli orędownikami pokoju i tolerancji w czasach naznaczonych wojnami i konfliktami, które tworzyły klimat epoki wypraw krzyżowych. „Byli protagonistami dialogu międzyreligijnego i wzajemnego porozumienia”.

Po zakończeniu Eucharystii odsłonięto obraz, ukazujący spotkanie św. Franciszka z sułtanem i wypuszczono parę gołębi, symbolizujących pokój i nadzieję jako przesłanie dla Pakistanu, targanego konfliktami religijnymi i politycznymi.

W ramach uroczystości o. Shahzad Khokher OFM Cap wyjaśnił tło historyczne spotkania oraz jego znaczenie dla relacji chrześcijańsko muzułmańskich. Natomiast abp. Show zachęcił zgromadzonych do czerpania z historycznego wydarzenia inspiracji i motywacji do dialogu międzyreligijnego. „Podziwiam entuzjazm, gorliwość i odwagę Franciszka z Asyżu, który w samym środku wojny udaje się do sułtana. To wydarzenie przynagla nas do wysiłków i konsekwentnego dążenia do pokoju, harmonii, tolerancji i solidarności w naszym kraju.

O. Nadeem zapowiedział, iż Rok Jubileuszowy 2019 r. obchodzony będzie w Pakistanie bardzo intensywnie. Na program obchodów złożą się różne wydarzenia, min. spotkania dla dzieci, młodzieży i studentów, na które zostaną zaproszeni zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie. „Chcemy dotrzeć także do 30% muzułmańskich działaczy, którzy są otwarci na współpracę z nami i wspólnie orędować na rzecz tolerancji międzyreligijnej.

Maulana Muhammad Asim Makhdoom, znany muzułmański uczony potwierdził wolę współdziałania na rzecz kontynuowania misji św. Franciszka i sułtana. „Będziemy przekonywać ludzi do przyłączenia się do naszej inicjatywy, wspierającej dialog międzyreligijny, pokój i społeczną harmonię”.

(Fides 15/01/2019) (U.S.)