Pallotyni na peryferiach potrzebujących Ewangelii

Drodzy Przyjaciele Misji
W trwającym Roku Miłosierdzia dane nam jest uczestniczyć w doniosłych wydarzeniach, które umacniają naszą wiarę i są zachętą do pogłębiania osobistej relacji z Bogiem. Jubileusz Chrztu Polski oraz Światowe Dni Młodzieży przeżywane w Polsce rozbudziły chrześcijański entuzjazm w sercach wielu Polaków. W tym kontekście warto przypomnieć sobie, że istotnym elementem naszej wiary jest działalność misyjna. Uświadamiamy to sobie szczególnie w Tygodniu Misyjnym, który w tym roku rozpoczniemy 23 października obchodami 90. Światowego Dnia Misyjnego. Ojciec Święty Franciszek w swoim przesłaniu na ten dzień wzywa nas do odważnego pójścia na wszystkie peryferie potrzebujące Ewangelii. Wskazuje na znaczenie dzieł edukacyjnych oraz roli kobiet, a także całych rodzin w świecie misyjnym. Podkreśla, że wiara jest darem Boga i owocem miłosierdzia osób niosących Ewangelię oraz wspierających misje modlitwą i ofiarami.
Papież Franciszek, podczas niezapomnianych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zauważył, że „Polska chce być wiecznie młodym obliczem miłosierdzia”. Dla nas, pallotynów, Światowe Dni Młodzieży miały dodatkowo ważny wymiar. W czasie modlitewnego czuwania na Campus Misericordiae adoracja Najświętszego Sakramentu odbyła się w ołtarzu „Światło Pojednania i Pokoju”, który przeznaczony jest do sanktuarium  Matki Bożej w Kibeho w Rwandzie.

Powstanie tam kolejne Międzynarodowe Centrum Modlitwy o Pokój, w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” dzieła „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”. Wrażeniami z uczestnictwa w tym wydarzeniu podzielił się kustosz sanktuarium w Kibeho, ks. Zbigniew Pawłowski SAC: Cieszę się bardzo, że wraz z biskupem Celestino Hakizimana, ordynariuszem diecezji Gikongoro w Rwandzie, miałem zaszczyt uczestniczyć w tym wspaniałym zgromadzeniu Kościoła powszechnego na czele z Ojcem Świętym. Za kilka miesięcy ołtarz, wykonany przez pracownię Drapikowski Studio, trafi do sanktuarium Matki Bożej w Kibeho. Świątynia ta istnieje zaledwie 13 lat i pallotyni budują ją od podstaw. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania kaplicy adoracyjnej, w której będzie umieszczony ołtarz. Mamy już plany i szukamy funduszy na wykonanie projektu. Kontynent afrykański bardzo potrzebuje takiego miejsca modlitwy i nawrócenia. Idea modlitwy adoracyjnej w intencji pokoju i pojednania na świecie pokrywa się z orędziem Matki Bożej, która objawiając się w Kibeho mówiła, że świat wybrał dobrowolnie drogę, która prowadzi do samozagłady. Matka Boża przyszła, aby przypomnieć nasze człowieczeństwo, skłonić do refleksji. Ołtarz adoracji w Kibeho to niejako odpowiedź na Jej wezwanie.

 

Drodzy Współpracownicy, wszyscy z niepokojem obserwujemy ataki terrorystyczne, konflikty i wojny, które trwają w wielu krajach. Codziennie modlimy się o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata. Zaszczytem, a zarazem wyzwaniem, jest włączenie sanktuarium Matki Bożej w Kibeho w ideę modlitwy o pokój i pojednanie w świecie. Zapraszam Was do udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu w ołtarzu „Światło Pojednania i Pokoju”, gdyż zanim dotrze on do Kibeho, będzie peregrynował po świątyniach w Polsce, Słowacji i Litwie. Wypraszajmy wspólnie pokój dla nas i całego świata. Dzieło to można wspierać również materialnie, dokonując wpłaty na pokrycie kosztów budowy kaplicy w Kibeho oraz transportu ołtarza do Rwandy. Na ten cel przeznaczymy też ofiary nadesłane z okazji Mszy św. listopadowych. Prosimy o przysyłanie na załączonych kartkach intencji mszalnych za Waszych drogich Zmarłych, a także innych ważnych dla Was próśb i dziękczynień.

Zawierzam Was, Drodzy Współpracownicy, Miłosierdziu Bożemu i proszę o potrzebne dla Was łaski. Zapewniam o codziennej pamięci w modlitwie różańcowej za Was i we wszystkich polecanych intencjach. Dziękuję Wam za ofiarne zaangażowanie w dzieło misyjne Kościoła. W imieniu pallotyńskich misjonarzy wyrażam wdzięczność za każdą modlitwę i ofiarę złożoną na cele misyjne. Nich dobry Bóg Wam błogosławi!

 

Ks. Grzegorz Młodawski SAC

Dyrektor ds. Misji i Pomostu

 

 

PAMIĘTAJMY W MODLITWIE O ZMARŁYCH

 

Msze święte listopadowe

Przez cały listopad w kościołach pallotyńskich Księża Pallotyni odprawiają codziennie 24 Msze Święte w intencjach przesłanych przez Was do Sekretariatu Misyjnego. Zapraszamy do nadsyłania swoich intencji.

Serdeczne dziękujemy za złożone z tej okazji ofiary, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów transportu ołtarza adoracji do sanktuarium Matki Bożej w Kibeho.

 

DNI SKUPIENIA

9 października 2016

Zapraszamy do udziału w dniach skupienia,

organizowanych w różnych rejonach Polski.

Spotkania mają miejsce w parafiach lub domach zakonnych. Rozpoczęcie o godz. 14.00.

W programie: Msza św., nabożeństwo, konferencja, możliwość złożenia intencji Mszy św.

i zakupu pamiątek misyjnych.

NOWE MIASTO N/ PILICĄ, ul. Rawska 5, Siostry Niepokalanki – br. A. Fułek, ks. J. Kędziora

PRUSZKÓW, ul. Zawiszy 3, kaplica Sióstr Eucharystek – ks. J. Limanówka, ks. M. Pasiuk

ZIELONKA, ul. Sienkiewicza 49, kaplica Sióstr Dominikanek – ks. Dębski, ks. B. Bahashi

ŻYRARDÓW, ul. Narutowicza 30, kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia – ks. J. Gugała, ks. R. Rusinek

SPOTKANIE DLA RODZICÓW ADOPCYJNYCH

 

Osoby zaangażowane w Pallotyńską Adopcję Serca zapraszamy na coroczne spotkanie, które odbędzie się 25 października 2016 (wtorek), o godz. 18.00 w kościele Księży Pallotynów w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 12. Rozpoczęcie wspólną Eucharystią, po której będzie czas na spotkanie z misjonarzem oraz możliwość zakupu pamiątek misyjnych.