Pallotyński Sekretariat Misyjny: Pożegnanie ks. dra Benjamina Bahashi SAC

Podczas rekreacji we wspólnocie ząbkowskiej 15 marca 2018 r. pożegnaliśmy kapłana z Demokratycznej Republiki Konga, ks. dra Benjamina Bahashi SAC, przed jego powrotem do Afryki.

W czasie sześcioletniego pobytu w naszym kraju ks. Benjamin odbył studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które 30 stycznia 2018 r. uwieńczył doktoratem z teologii pastoralnej, pod kierunkiem ks. prof. Jana Kazimierza Przybyłowskiego. Temat pracy brzmiał: „Wpływ podstawowych wspólnot kościelnych na rozwój duszpasterstwa w diecezji Goma w Demokratycznej Republice Konga”.
W uroczystej rekreacji oprócz współbraci pallotynów udział wzięli wykładowcy UKSW: ks. prof. Jan Przybyłowski, ks. prof. Tomasz Wielebski, ks. prof. Edmund Robek SAC, dr  Błażej Szostek i dr Mateusz Tutak.
Na początku rekreacji zabrał głos wicerektor ząbkowskiej wspólnoty ks. Edmund Robek SAC, który w serdecznych słowach powitał gości i współbraci. Następnie ks. prof. Jan Przybyłowski podziękował za zaproszenie. W swojej wypowiedzi podkreślił cechy charakteru ks. Benjamina, jego życzliwość, pogodę ducha, wytrwałość i rozmodlenie. Po tym przemówieniu odbyło się przyjęcie w formie szwedzkiego stołu. Uczestnicy spotkania konwersowali ze sobą, wspominając pobyt ks. Benjamina w naszej wspólnocie i na UKSW.
Pod koniec spotkania ks. Benjamin podziękował Bogu, Księdzu Prowincjałowi ze wspólnotą pallotynów w Polsce oraz Sekretarzowi ds. Misji, ks. dr. Grzegorzowi Młodawskiemu za umożliwienie mu studiowania w Polsce oraz kadrze profesorskiej. Na koniec, w postawie klęczącej przeprosił wszystkich, którym sprawił jakiekolwiek przykrość. Zapewnił że zabiera ze sobą do Afryki pozytywny obraz Polski i Polaków. Na koniec ks. Edmund Robek SAC udzielił błogosławieństwa Bożego.
Księdzu Benjaminowi SAC życzymy wiele dobrego w posłudze kapłańskiej w Prowincji Świętej Rodziny. 

Br. Adam Fułek SAC