PALLOTYŃSKA FUNDACJA MISYJNA “Salvatti.pl”

W 2008 r. przy Pallotyńskim Sekretariacie Misyjnym powstała Fundacja Misyjna Salvatti.pl. Nazwa fundacji nawiązuje do nazwisk Jakuba Salvatiego, rzymskiego kupca i św. Wincentego Pallottiego, założyciela pallotynów. Kupiec pomagał Pallotiemu w zgromadzeniu środków finansowych przeznaczonych na wsparcie kościoła chaldejskiego. Następnie stał się skutecznym kwestarzem środków na charytatywną działalność Kościoła i szczytne cele misyjne.

Czerpiąc z tego wzoru zaangażowania Fundacja Salvatti stara się przy pomocy Współpracowników realizować swoje konkretne cele poprzez:

  • świadczenie pomocy w realizacji projektów ewangelizacyjnych prowadzonych przez misjonarzy i wolontariuszy
  • organizowanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, epidemii i konfliktów zbrojnych
  • organizowanie spotkań, konferencji, koncertów, wystaw, odczytów, szkoleń, festynów i konkursów mających na celu upowszechnianie informacji o działalności misyjnej i reewangelizacyjnej Kościoła w Polsce i w świecie
  • współpracę z innymi instytucjami i ludźmi dobrej woli w kraju i za granicą zainteresowanymi realizacją celów i ideami Fundacji
  • zbieranie środków finansowych i rzeczowych, przeznaczonych na pracę i realizację projektów misyjnych

    W związku z wojną domową w Demokratycznej Republice Konga fundacja zaangażowała się w pomoc humanitarną dla poszkodowanych mieszkańców regionu. Z powodu konfliktu zbrojnego 150 tysięcy ludzi pozostało bez dachu nad głową. Brakuje wody, żywności i lekarstw. Liczymy na Waszą ofiarność i dobroć serca prosząc o wsparcie finansowe.
    Zapraszamy wszystkich do włączenia się w pomoc misjom poprzez ofiary materialne przeznaczone na konkretne dzieła. Fundacja stara się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, której będzie można przekazać 1% podatku dochodowego.

ks. Jerzy Limanówka SAC
Prezes Fundacji

PALLOTYŃSKA FUNDACJA MISYJNA SALVATTI.PL
UL. WILCZA 8; 05-091 ZĄBKI
tel. (022) 771 51 65, 771 51 19; 602 336 106; fax (022) 7816759
www.salvatti.pl

 kontakt: salvatti@salvatti.pl

FUNDACJA MISYJNA SALVATTI.PL ZAPRASZA W 2009 R. NA:

SPOTKANIA WOLONTARIATU
– 10 stycznia 2009 r.
– 14 marca 2009 r.
o- 9 maja 2009 r.

KONCERT MISYJNY W WYKONANIU RODZINY POSPIESZALSKICH
–  18 stycznia– kościół pw. Wszystkich Świętych w Warszawie

CZUWANIA MISYJNE:
o- 18/19 kwietnia – Częstochowa, Jasna Góra

PIELGRZYMKI PIESZE

–  15-26 lipca – do Matki Bożej w Ostrej Bramie w Wilnie
–  6-14 sierpnia – do Królowej Polski na Jasnej Górze w Częstochowie

WARSZTATY DLA KATECHETÓW
o- 20 – 23 sierpnia – Ukraina

KONGRES MŁODZIEŻY PALLOTYŃSKIEJ
–  sierpień 2009 – Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie