PALLOTYŃSKA NIEDZIELA MISYJNA, 3 października 2010 r.

Drodzy bracia i siostry! Stoimy u progu XX Zebrania Generalnego. Jego zasadniczym i głównym tematem jest misyjność. Ten temat podejmuje też Pallotyńska Niedziela Misyjna. Z tego powodu zapraszam Was niniejszym pismem, do wspólnotowego i osobistego radosnego świętowania życia na naszych misjach pallotyńskich.

W tym roku Pallotyńska Niedziela Misyjna będzie obchodzona 3 października.Pozwólmy się dotknąć Duchowi Świętemu i podejmijmy z jeszcze większym entuzjazmem zaproszenie Jezusa: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja Was posyłam” (J 20, 21) dla „ożywiania wiary i rozpalania miłości”.
Bądźmy Apostołami Jezusa w świecie, który się zmienia. Regia Świętej Rodziny, nasza misyjna wspólnota z Rwandy i Demokratycznej Republiki Konga, przedstawia nam zadziwiające świadectwo jej misyjnego zaangażowania. W załączniku są teksty i zdjęcia. Życzę wszystkim owocnej celebracji Pallotyńskiej Niedzieli Misyjnej.

ks. Gilberto Orsolin SAC
Sekretarz Generalny ds. Misji