Patronat Misyjny

Patronat Misyjny – Patronat Klerycki

PATRONAT MISYJNY – to jedna z form podjęcia współodpowiedzialności za misyjne dzieło Kościoła. Mogą włączyć się w to dzieło wszyscy, którym głęboko leży na sercu troska o sprawy misji, a pozostając w swojej ojczyźnie, pragną POMAGAĆ w głoszeniu Dobrej Nowiny o zbawieniu.

Patronat MisyjnyPatronat Misyjny – to konkretna i stała pomoc duchowa i materialna, polegająca na: ofiarowaniu za misje i misjonarza, w miarę swoich możliwości, Mszy św., codziennej modlitwy, różańca lub innych darów duchowych. Tworzenie zaplecza modlitewnego w kraju rodzinnym jest niezmiernie ważne dla misjonarzy. Każdy z nich potrzebuje modlitwy, która jest niezawodnym środkiem do wypraszania łask Bożych potrzebnych w sprawowaniu posługi duszpasterskiej. Osoba, która włączy się w dzieło Patronatu Misyjnego, może zadeklarować również dowolną kwotę przeznaczoną na sfinansowanie prac podejmowanych przez misjonarza. Nawet najmniejsza, systematycznie wpłacana, ofiara stanowi znaczną pomoc w pracy misyjnej, szczególnie, jeśli misjonarz będzie miał liczną grupę patronów. Modlitwa za misjonarza Wszyscy, którzy obejmują opieką misjonarza, otrzymują obrazek z jego imieniem i nazwiskiem oraz nazwę kraju, w którym obecnie pracuje. Patron może również pozyskiwać nowe osoby pragnące wspomagać kolejnych misjonarzy. Wyrazem wdzięczności misjonarza jest jego codzienna modlitwa za dobrodziejów.

 

Patronat KleryckiMISYJNY PATRONAT KLERYCKI – to zobowiązanie do modlitwy w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz do składania darów materialnych przeznaczonych na kształcenie pallotyńskich kleryków w Rwandzie, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Kolumbii. Na mocy przyjętych sakramentów chrztu św. i bierzmowania, wszyscy chrześcijanie są współodpowiedzialni za wypełnianie misyjnego nakazu Chrystusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.” (Mt 28, 19)

Druczek do pobrania TUTAJ

 

Wypełniony druczek prosimy przesłać na nasz adres:

Pallotyński Sekretariat Misyjny
Prowincji Chrystusa Króla
ul. Skaryszewska 12, skr. poczt. 255
03-802 Warszawa
tel. +48 22 7715119
mail: biuro@sekretariat-misyjny.pl
http://www.sekretariat-misyjny.pl
nr kontabankowego:
80 1020 1042 0000 8102 0009 9101