Panama: Młodzież z peryferii w centrum Światowych Dni Młodzieży 2019

Panama (Fides) – „Młodzi mieszkańcy Panamy, jesteście misjonarzami Chrystusa, dlatego miejcie w sobie nadzieję i radość Chrystusowej obietnicy. Kroczcie swoją drogą ku przyszłości”, mówił biskup José Domingo Ulloa, zapraszając młodych mieszkańców Panamy do uczestnictwa w Światowych Dnia Młodzieży w 2019 r., które odbędą się w ich ojczyźnie.

Arcybiskup zaznaczył, iż dla Panamy, gospodarza ŚDM dużym wyzwaniem jest umożliwienie „młodym ludziom wykluczonym i pozbawionych szans na przyszłość uczestnictwa w tym wydarzeniu. „To doświadczenie wspólnoty i młodzieńczego entuzjazmu może odmienić ich życie, sprawić, iż nadzieja, którą być może dawno utracili ponownie zagości w ich sercach.”

Bp. Manuel Ochogavía z Colon-Kuna Yala, z Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieży przy Episkopacie Panamy dodał, iż najważniejszym zadaniem gospodarza ŚDM nie jest sama organizacja wydarzenia, ale otwarcie serc Panamczyków na pielgrzymów z całego świata. “Papież Franciszek wybrał Panamę na miejsce spotkania wszystkich młodych, a zwłaszcza żyjących na peryferiach społecznych dzisiejszego świata. Musimy przygotować przestrzenie wzajemnego poznania, wymiany i dialogu, które są wyznacznikiem młodzieżowych spotkań.

Biskup Ochogavia, którego diecezja w sposób szczególny doświadcza przemocy, marginalizacji i wykluczenia podkreśla: „Pragniemy z młodymi całego świata doświadczyć wspólnoty wiary, braterstwa i pokoju stając się posłańcami Radosnej Nadziei także dla naszych diecezji i parafii.

Na Światowe Dni Młodzieży w 2019 r. zarejestrowało się już 42.000 uczestników z prawie 70 krajów świata.

(Fides, 20/02/2018)

(U.S.)