Papieska Intencja Ewangelizacyjna, luty 2017

Aby było więcej okazji do dialogu i spotkań pomiędzy chrześcijanami i ludami Azji.
7 lutego w Osace odbędzie się uroczystość beatyfikacji Justo Takayama Ukona (1552-1615). Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczyć będzie prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, kard. Angelo Amato, a całość transmitować będzie japońska telewizja.

Wśród wielu świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego w Japonii, a jest ich w sumie 435, Takayama jest postacią szczególną, ponieważ nie był męczennikiem. Nowy błogosławiony wyniesiony zostanie do chwały ołtarzy z powodu heroicznych cnót, które pozwoliły mu pozostać wiernym Chrystusowi pomimo utraty wszelkich oparć.

Ukona, dowódca wojskowy i posiadacz ziemski, zrezygnował dla Chrystusa ze statusu społecznego i bogactw. Jako syn bogatej szlacheckiej rodziny nawrócił się na chrześcijaństwo w wieku 12 lat i idąc śladami swojego ojca nawiązał kontakt z jezuitami.

Do Japonii chrześcijaństwo dotarło w 1549 r. za sprawą jezuity i misjonarza Franciszka Ksawerego. Nowa religia bardzo szybko zdobywała wyznawców wśród mieszkańców wyspy. Niestety, przejęcie władzy przez Toyotomi Hideyoshi, łączyło się z zakazem wyznawania Chrystusa. Podporządkowali mu się wszyscy dowódcy wojskowi, z wyjątkiem Ukona. Ten, straciwszy wszystko, razem z 300 innymi Japończykami uciekł do Manili, gdzie zmarł wkrótce po przybyciu, w dniu 4 lutego 1615 r.

Kult niezwykłego samuraja rozwinął się w Kościele japońskim już w XVII wieku. Niestety, z powodu niesprzyjających warunków politycznych, nie było możliwości przygotowani procesu beatyfikacyjnego. Dopiero w 1965 r. biskupi japońscy rozpoczęli gromadzenie potrzebnej dokumentacji.

Fides, 20/01/2017