fot. ks. P. Niedziela SAC

Papieska Intencja Misyjna, czerwiec 2010

Aby Kościoły w Azji, które są małą owczarnią, otoczoną przez ludność niechrześcijańską, potrafiły głosić Ewangelię i dawać świadectwo radosnego przylgnięcia do Chrystusa.

fot. ks. P. Niedziela SACSytuacja katolików na kontynencie azjatyckim jest bardzo trudna. W milionowych społeczeństwach Azji, wyznających inną religię, katolicy stanowią mniejszość. Z ludzkiego punktu widzenia dysproporcja ta nie stwarza żadnych perspektyw rozwoju i ewangelizacji. Jest jednak wezwaniem do postawy ufności i wierności Bożemu Słowu, które niczym ewangeliczny zaczyn, zakwasza wszystko (Mt, 13,33).
Już u swojego zarania Kościół stanowił mniejszość, jednak pełen ufności w moc płynąca z nieba, w moc Ducha Świętego i Bożego Słowa, rozpoczął działalność ewangelizacyjną, mając w pamięci słowa Chrystusa: „Ja jestem z wami aż do skończenia świata” (por. Mt 28,20).

Papież Benedykt XVI podczas wizyty ad limina zachęcił biskupów Azji, aby nie tracili ducha i pamiętali o pierwszych wspólnotach uczniów Chrystusa, które były wprawdzie małe, ale powodowane Bożą miłością nie zamykały się w sobie, lecz bez wahania podejmowały trud bycia z ubogimi i chorymi, głosząc im radość Ewangelii. „Podobnie jak wtedy, tak i teraz”, powiedział Ojciec Święty, „Duch Boży jest tym, który was prowadzi”.

Świadectwo miłości i radosne głoszenie Ewangelii mają moc przemiany serc. Słowo Boże nie uległo skrępowaniu (por 2Tm 2,9), ale działa z potężną siłą. Ojciec Święty, Jan Paweł II w Liście Apostolskim „Ecclesia in Asia”( 20) podkreślał, iż ta pilna potrzeba głoszenia nie wynika z impulsu właściwego sektom, z ducha prozelityzmu czy poczucia wyższości. „Kościół ewangelizuje będąc posłuszny nakazowi Chrystusa i wiedząc, że każdy człowiek ma prawo usłyszeć Dobrą Nowinę Boga, który objawia i daje się w Chrystusie” (Ecclesia in Asia, 20).

Istnieje potrzeba nowych środków i metod głoszenia Słowa Bożego, w sposób odpowiadający kulturze i mentalności ludzi, do których jest kierowane, z poszanowaniem wolności sumienia i religii. Wiara pozostaje darem i dziełem Boga, dlatego każdy, kto spotyka się z radosnym przekazem Ewangelii, musi w sposób dojrzały i odpowiedzialny otworzyć się na ten dar, zachowując pełną wolność. „Niesie to korzyści nie tylko jednostce, ale całemu społeczeństwu, ponieważ wierne przestrzeganie Bożych nakazów pomaga w budowaniu sprawiedliwego i solidarnego współistnienia” (Ad limina, 2.10.2008).

W miesiącu czerwcu prośmy Najświętszą Dziewicę Maryję słowami Ojca Świętego, Benedykta XVI, za Kościół w Chinach i Azji, który w codziennym trudzie z wiarą i miłością pielęgnuje swoją wiarę, aby miał odwagę głosić światu Jezusa.

Fides, 31/05/2010
Tłum. Urszula Siniarska