Papieska Intencja Misyjna, czerwiec 2016 r.

Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotkali formatorów, którzy żyją radością Ewangelii i przygotują ich z mądrością do ich przyszłej misji.
Podobnie jak Bartymeusz wszyscy w pewnym sensie jesteśmy ślepcami i żebrakami. Potrzebujemy Chrystusa. Potrzebujemy wiary w jego miłość, która wyprowadza nas z głębokich ciemności i przywraca wzrok”, powiedział kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów w Bucaramanga, w dniu 26 maja 2016 r., otwierając XII Kongres Misyjny Kolumbii.

Licznie zgromadzonym kardynałom, Nuncjuszowi Apostolskiemu, biskupom, kapłanom, zakonnikom i wiernym świeckim watykański dostojnik przekazał słowa pozdrowienia i błogosławieństwo papieża Franciszka, wyrażając jednocześnie radość z możliwości uczestniczenia w tym wielkim misyjnym wydarzeniu.

Nawiązując do Ewangelii św. Marka (10,46-52) mówiącej o uzdrowieniu ślepego Bartymeusza, kaznodzieja wyjaśnił, iż ślepota w języku ewangelicznym oznacza nie tylko niepełnosprawność fizyczną, lecz o wiele bardziej duchową. „Bartymeusz doświadczył mroków ciemności”, mówił kaznodzieja, „dlatego pragnął przejrzeć i dlatego usilnie wołał: ‘Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!’ Jezus zatrzymał się i kazał go przywołać”.

Posługując się cytatem z Listu Apostolskiego papieża Franciszka „Evangelii Gaudium” kard. Filoni podkreślił, iż wołanie Bartymeusza jest wołaniem każdego z nas, którzy chwiejemy się w swojej wierze i często odchodzimy od Boga. „Kto zaryzykuje, by uczynić mały krok w kierunku Jezusa, tego Pan nie zawiedzie, przekona się, że On już na niego czekał z otwartymi ramionami. (EG, 3) Pan słucha nas, przyjmuje nas i przywraca nam wzrok. Jezus ratuje nas przez wiarę. To wiara pozwoliła Bartymeuszowi uwierzyć w miłość Boga, przejrzeć i pójść za Nim.”

Na zakończenie kazania prefekt misyjnej dykasterii nawiązał do mandatu misyjnego, jaki w sakramencie Chrztu św. otrzymuje każdy członek wspólnoty Kościoła. „Wszyscy jesteśmy powołani do głoszenia Chrystusa swoim bliźnim. Jest to nasz obowiązek wobec drugiego człowieka, który pragnie usłyszeć słowa Chrystusa – Twoja wiara cię uzdrowiła!”.

Wzywając wstawiennictwa Maryi, pokornej i wiernej Służebnicy Pańskiej oraz św. Laury Montoya kard. Filoni prosił Boga o radość głoszenia Słowa Bożego dla całej wspólnoty Kościoła kolumbijskiego.

Fides, 27.05.2016 r.

tłum. U. Siniarska