PAPIESKA INTENCJA MISYJNA, GRUDZIEŃ 2010 R.

Aby narody świata otwarły drzwi Chrystusowi oraz Jego Ewangelii pokoju, braterstwa i sprawiedliwości.
Naruszanie prawa do wolności religijnej, prześladowanie i dyskryminacja religijnych mniejszości należą do częstych zjawisk spotykanych na całym świecie, wynika z raportu katolickiego dzieła pomocy „Kirche in Not”, poświęconego tematyce wolności religijnej.Jeśli chodzi o kontynent amerykański raport wymienia Kubę, gdzie wprawdzie sytuacja nie uległa zmianie, jeśli chodzi o ustawodawstwo i naciski ze strony władz, to jednak wystąpiły tam oznaki odwilży, jak np. zezwolenie na organizowanie spotkań religijnych.

W krajach na północy kontynentu afrykańskiego głównym źródłem problemów jest łączenie religii z polityką, zarówno w ustawodawstwie, jak i w mentalności szerokich rzesz społecznych. Skutkiem tego jest uprzywilejowanie tych obywateli, którzy wyznają panującą religię, podczas gdy mniejszości religijne w najlepszym przypadku są tolerowane, w innych przypadkach traktowane jako zagrożenie dla stabilizacji społecznej. W raporcie pojawia się informacja o Etiopii, gdzie pomimo wzorcowego ustawodawstwa, jeśli chodzi o wolność religijną, do głosu dochodzą ekstremiści, zwłaszcza w regionach zamieszkałych przez większość muzułmańską. Pojawiają się różne formy nietolerancji, poniżenia, nawet społecznego wykluczenia.

Jaskrawym naruszaniem praw mniejszości religijnych charakteryzują się kraje Bliskiego Wschodu. W Turcji obywatelom tureckim do dziś nie wolno przyznawać się oficjalnie do chrześcijaństwa, ponieważ konwertyci są mocno dyskryminowani. Araba Saudyjska i Jemen należą nadal do krajów Zatoki, w których istnieje surowe prawo islamskie, przewidujące karę śmierci dla odchodzących od wiary i zabraniające jakiejkolwiek ekspresji i praktyk religijnych, także w formie prywatnej. W Arabii Saudyjskiej żyje ok. miliona chrześcijańskich migrantów.
Najtrudniejsza sytuacja mniejszości religijnych jest w Iraku i Iranie. Stale pogłębia się tam dramat wspólnot starochrześcijańskich, grożący ich całkowitym wymarciem. Chrześcijanie są celem ciągłych ataków terrorystycznych. W Iranie władze religijne gwarantując wolność religijną tylko wyznawcom islamu szyickiego, który stanowi religię państwową. Prowadzi to do dyskryminacji i przemocy wobec innych religii, a nawet wyznawców sunnickiego islamu.

W Azji Centralnej, w republikach Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanie i Uzbekistanie występują większe lub mniejsze problemy, nie tylko z uwagi na wolność religijną, lecz także w odniesieniu do innych praw człowieka. W islamskiej Republice Pakistanu na przestrzeni ostatnich 24 lat 993 osoby zostały oskarżone o  naruszenie Koranu i znieważenie imienia proroka Mahometa.

Przemoc na podłożu religijnym narasta w Indiach, czego przykładem jest stan Orissa, w którym przed dwoma laty doszło do wielkiej fali przemocy i wypędzeń.

Do krajów, w których w tej dziedzinie panują najbardziej nieludzkie warunki życia, należy Korea Północna. Wolność religijna naruszana jest tam w każdym jej aspekcie. Obywatele nie mają dostępu do informacji na temat wydarzeń dziejących się w ich własnym kraju, nie wspominając o zagranicy.
Raport donosi również o ograniczeniach wolności religijnej w Wietnamie, Laosie, Myanmarze i Chinach.
W najbardziej zaludnionym muzułmańskim kraju, jakim jest Indonezja, chrześcijanie traktowani są jak heretycy będąc często celem przemocy ze strony grup muzułmańskich.

 Fides, 24.11.2010 r.