Papieska Intencja Misyjna, lipiec 2016

Aby Kościół Ameryki Łacińskiej i Karaibów poprzez misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowioną siłą i zapałem.
„Potrzebujemy teraz konkretnych działań, które będą świadczyć o skuteczności podpisanego dokumentu. Kolumbijczycy pragną przekonać się, że umowy pokojowe nie są jedynie aktem symbolicznym, ale wnoszą w ich życie pozytywne zmiany”, powiedział przewodniczący Kolumbijskiej Konferencji Biskupów, abp Luis Augusto Castro Quiroga z Tuja w kontekście przyjęcia i zatwierdzenia ostatniego punktu umów pokojowych pomiędzy rządem Kolumbii a rebeliantami z formacji FARC.

Hierarcha katolicki podkreślił, iż dowodem na skuteczność podpisanego porozumienia będzie złożenie przez rebeliantów broni i jej publiczne zniszczenie. „Będzie to konkretny krok w kierunku pokoju”. Biskupi kolumbijscy określili podpisanie umów mianem historycznego wydarzenia, które przybliża kraj do tak upragnionego pokoju, do polityki poszanowania praw człowieka i sprawiedliwości. W opublikowanym 23 czerwca oświadczeniu wezwali rząd Kolumbii do determinacji i konsekwencji w realizowaniu pedagogiki pokoju i przejrzystości informacji, aby „obywatele nie mieli wątpliwości odnośnie realizacji porozumienia”. Wezwali do jak najszybszego uruchomienia procesu wzajemnego przebaczenia i pojednania. Zapewnili o wsparciu wszelkich działań na rzecz poszanowanie demokracji, wolności i praw człowieka. „Kościół zawsze stał po stronie ofiar konfliktu kolumbijskiego. Czyni to także w tym historycznym momencie, obiecując tym, którzy noszą głębokie rany spowodowane wojną, iż będzie czuwał nad realizacją wszelkich obietnic poczynionych przez obydwie strony porozumienia”, czytamy w dokumencie.

W uroczystym podpisaniu umów pokojowych w Hawanie obok prezydenta Kolumbii M. Santosa, udział wzięli: sekretarz generalny ONZ, Ban Ki Moon, prezydent Chile, Michale Bachelet, prezydent Kuby, Raul Castro, prezydent Wenezueli, Nicolas Maduro, i minister spraw zagranicznych Norwegii, Borge Brende.

Do najważniejszych punktów umów pokojowych, kończących 50-letni konflikt zbrojny w Kolumbii należy obustronne zawieszenie broni i rozbrojenie oddziałów rebelianckich.

Fides, 25.06.2016 r.