Papieska Intencja Misyjna, maj 2011

 Aby Pan pozwolił Kościołowi w Chinach wytrwać w wierności Ewangelii i wzrastać w jedności.
9 kwietnia, w diecezji Pekinu nastąpiła inauguracja Roku Ewangelizacji Świeckich, który ma być czasem formacji i zaangażowania osób świeckich w znaku ewangelizacji. Z komunikatu diecezji wynika, iż Rok Ewangelizacji Świeckich służyć ma wspieraniu zaangażowania wiernych w dzieło misji Kościoła poprzez organizację kursów wiary i seminariów formacyjnych.

„Rok ten jest odpowiedzią naszej diecezji na słowa Ojca Świętego, który prosił o włączenie osób świeckich w dzieło ewangelizacji”, powiedział pasterz diecezji bp Joseph Lin Shan.

Fides, 06/04/2011