Papieska Intencja Misyjna, maj 2014 r.

Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, prowadziła misję Kościoła, gdy głosi on Chrystusa wszystkim narodom.
Dekretem z dnia 3 kwietnia 2014 r. kard. Fernando Filoni, Prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów mianował ks. Ryszarda Szmydki ze wspólnoty Oblatów Maryi Niepokalanej (OMI) sekretarzem generalnym Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Ks. Szmydki ma 63 lata i pochodzi z Polski. Studiował teologię dogmatyczną na Uniwersytecie Urbaniana.

Pracę naukową kontynuował na katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie obronił pracę doktorska a następnie prowadził działalność dydaktyczną. W latach 1992-1998 był odpowiedzialny z ramienia kapituły generalnej swojego zakonu za misje. W 2005 r. powrócił do Polski i objął funkcję wikariusza prowincji ds. misji. W 2010 został wybrany na prowincjała polskiej prowincji Oblatów Niepokalanej Maryi.

Jest autorem licznych prac naukowych z dziedziny dogmatyki i ekumenizmu. Posługuje się językami: francuskim, włoskich i angielskim.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary jest jednym z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych. Zostało założone w Lyonie w 1822 r. przez Paulinę Jaricot. Jego zadaniem jest wspieranie współpracy misyjnej pomiędzy wspólnotami Kościoła oraz troska o powołania i formację misyjną. W ramach różnych inicjatyw, jak np. Światowa Niedziela Misyjna gromadzi środki na pomoc misjom.

Fides 25/4/2014