Papieska Intencja Misyjna – maj 2015

Aby wstawiennictwo Maryi pomogło chrześcijanom żyjącym w zlaicyzowanych środowiskach być gotowymi do głoszenia Chrystusa.
Jan Paweł II nazwał Maryję Gwiazdą Nowej Ewangelizacji i przypisał Jej przez to ważną rolę w głoszeniu Chrystusa i przekazywaniu wiary. Jej wstawiennictwu następca polskiego papieża, Benedykt XVI, polecił dzieło ewangelizowania społeczeństw, które w wyniku postępującego procesu laicyzacji odeszły od swoich chrześcijańskich korzeni. Dwa miesiące po wyborze na Stolicę Piotrową Benedykt XVI mówił: „Zachód zmęczony jest własną kulturą, Bóg wydaje się już zbędny, człowiek zastępuje Go nauką, a wszystko inne w klimacie relatywizmu staje się subiektywne”. Ojciec Święty wyraził wówczas zachętę: „Musimy iść dalej, przebyć ten tunel, cierpliwie i z pewnością, że Chrystus jest odpowiedzią, a na końcu pojawi się Jego światło”.

Z inicjatywy Benedykta XVI została powołana nowa papieska rada, której zadaniem jest wspieranie nowej ewangelizacji. Misję tego watykańskiego dzieła papież powierzył Maryi. Prosił Ją, aby towarzyszyła siewcom Ewangelii i otwierała serca tych, którzy Jej słuchają.

Szczególnie uprzywilejowanym czasem dla wspólnego z Maryją niesienia słowa Bożego ludziom jest maj, zwany często miesiącem maryjnym. Służą temu szczególne dni, w których Kościół obchodzi święto Maryi, Matki Kościoła, wspomnienie Maryi Wspomożycielki Wiernych, czy święto Nawiedzenia Matki Bożej. Kluczowe znaczenie ma uroczystość Zesłania Ducha Świętego. To w Wieczerniku Maryja, trwająca na modlitwie z uczniami, stała się Matką pierwszej wspólnoty Kościoła. Maryja uosabiała obecność Syna. Była orędowniczką spraw powierzonych Jej dzieci. Wieczernik był miejscem, z którego uczniowie napełnieni Duchem Świętym wyszli, aby głosić Chrystusa ludziom w ich językach.

W miesiącu maju trwajmy więc na modlitwie z Matką Kościoła, prosząc Ją, aby wypraszała dla nas łaskę otwarcia na natchnienia Świętego Ducha, który pozwala chrześcijanom głosić Dobrą Nowinę Jezusa.

Urszula Siniarska